Kalendár akcií

apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

3. Najčastejšie otázky a chyby

Prečo nefunguje stiahnutý DBO konfigurátor? Súbor je možné otvoriť, ale nie je možné zadať správne IČO?

 • DBO konfigurátor funguje, pokiaľ používatelia majú MS Excel 2007 a vyšší.

 • Pokiaľ máte nainštalovanú nižšiu verziu MS Excel, DBO konfigurátor nefunguje.

 • Viď on-line školenie, ktoré ste absolvovali pred Vašou registráciou.

 • Po zapísaní správneho IČO je nutné stlačiť klávesu ENTER.

 • Pokiaľ bol posun na ďalší riadok „e-mail“ vykonaný pomocou kliknutia myšou alebo stlačením šípky namiesto stlačenia klávesy ENTER, objaví sa hlásenie „Zadajte prosím platné IČO“.

 • Každý zadaný údaj musí byť potvrdený stlačením klávesy ENTER. Toto je dané funkciou MS Excel.

 

Nesie pôvodný výrobca, napr. OEZ, zodpovednosť za vyrobený rozvádzač?

 • OEZ je pôvodný výrobca rozvádzača, ktorý poskytuje výsledky svojich skúšok vrátane. skúšky oteplením.

 • OEZ zodpovedá za všetky deklarované parametre rozvodníc a prístrojov. Poskytuje ich formou DBO konfigurátora.

 • Zodpovednosť za konkrétne vyrobený rozvádzač nesie výrobca rozvádzača, ktorý preberá výsledky skúšok od pôvodného výrobca, teda od OEZ.

 Kde získa výrobca rozvádzačov štítok na rozvádzač?

 • Výrobca rozvádzačov používa svoj štítok. Od OEZ, ako od pôvodného výrobcu, získa podklady k jeho vytvoreniu prostredníctvom DBO konfigurátora.

 Kedy dostane potenciálny užívateľ rozvodníc DBO e-mailom certifikát od OEZ?

 • Dostane ho najskôr do 2 týždňov po absolvovaní on-line školenia a registrácii.

 • Certifikát dokladá, že bol preškolený k výrobe DBO rozvodníc od OEZ.

 

Musí výrobca rozvádzačov vždy poslať do OEZ vyhovujúcu vygenerovanú konfiguráciu z DBO konfigurátora?

 • Výrobca rozvádzačov je povinný poslať pred vystavením vyhlásenie o zhode od každej vyrobenej rozvodnice DBO informácie pôvodnému výrobcovi, teda OEZ.

K čomu je dokument Charakteristiky rozhrania, ktorý kontroluje SOI?

 • Dokument Charakteristiky rozhrania obsahuje parametre rozvádzača, podmienky pre jeho pripojenie a podmienky pre jeho inštaláciu.

 • Elektromontážna firma potrebuje tento dokument k tomu, aby mohla zaistiť kompatibilitu s menovitými hodnotami obvodov v mieste inštalácie.

 • Dokument Charakteristiky rozhrania musí výrobca rozvádzača prikladať ku každému vyrobenému rozvádzaču.

rozvodnice-dbo-charakteristika-rozhrani.jpg

 

Nesie predajca prázdnej rozvodnicovej skrine, napr. OEZ, zodpovednosť za vyrobený rozvádzač??

 • Nie.

 • Výrobca prázdnej skrine zodpovedá za správne parametre skrine podľa normy STN EN 62208.

 • Jeho povinnosťou je zverejniť v dokumentácii mimo iného:
  Stupeň ochrany (IP) – napr. IP30/IP20C pri skriniach RZA.
  Ochranu proti mechanickým rázom (IK), napr. IK07 pri skriniach RZA.
  Stratový výkon rozptýlený povrchom skrine, napr. 29W pri skriniach RZA-3N42 a 34W pri skriniach RZA-4N56.

 

Aké dokumenty nesmú chýbať pri predávaní rozvádzača?

 • Projektová dokumentácia.

 • Charakteristiky rozhrania.
  rozvodnice-dbo-charakteristika-rozhrani.jpg
 • Výrobný štítok.
  rozvodnice-dbo-stitek.jpg
 • Návod k použitiu

 • U dodávaného rozvádzača nemusí byť priložené Vyhlásenie o zhode a Protokol o kusovej skúške. Tieto dokumenty však výrobca rozvádzača musí mať k dispozícii a na vyžiadanie ich musí predložiť SOI.

 

Aké chyby bývajú pri vyrobených rozvádzačoch DBO?

 • Chýbajú záslepky v neosadených pozíciách rozvodnice.

 • JSú použité i iné prístroje, než sú uvedené v DBO konfigurátore.

 • Sú použité prístroje, ktoré nie sú určené pre obsluhu laikmi, napr. valcové poistky v odpínačoch valcových poistiek pre predistenie zvodičov prepätia.
  rozvodnice-dbo-pojistky.jpg

 

Aké ďalšie dokumenty kontroluje SOI?

 • Kalibračný listy a predpis vnútornej kontroly, ktoré musia obsahovať údaj o tom,  kto, čo a ako kontroluje.

 

Ďalšie nedostatky vychádzajú z neznalosti normy STN EN 61439-3, ktoré musia byť vždy uvedené na štítku:

 • Nebol vytvorený Protokol o kusovej skúške (nemusí byť priložený k dodávanému rozvádzaču).

 • Nevhodné alebo nedostatočné štítky.  

Pre získanie podkladov pokračujte na stránku:
4. Registrácia na rozvodnice DBO pre výrobca