Kalendár akcií

apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Aplikačná príručka - Prepäťové ochrany

minia.png Nová Aplikačná príručka prepäťových ochrán je pomôckou pri výbere vhodných prepäťových ochrán v závislosti na typu chráneného objektu. Predpokladáme, že tak napomôžeme k výraznejšiemu zvýšeniu záujmu o riešenie prepäťových ochrán zo strany širokej odbornej verejnosti.

Práve sme vydali novou Aplikačnú príručku prepäťových ochrán. Príručka je pomôckou pri výbere vhodných prepäťových ochrán v závislosti na typu chráneného objektu.

Pôvodná verzia Aplikačná príručka prepäťových ochrán OEZ sa teší veľkému záujmu odbornej verejnosti práve vďaka zjednodušení voľby konkrétnych prístrojov. Bola priekopníkom hesla „V jednoduchosti je sila“ a uľahčuje prácu všetkým, ktorí sa problematikou ochrany proti prepätiu zaoberajú.

Rovnakú logiku rozdelenia do skupín a najmä spôsob vizualizácie celej problematiky (popis + jednoduchý obrázok charakterizujúci typ objektu ) začal používať aj veľmi významný výrobca na Českom trhu. Predpokladáme, že tak dôjde k ešte výraznejšiemu zvýšeniu záujmu o riešenie prepäťových ochrán zo strany širokej odbornej verejnosti.

Nepodceňovaním ochranných opatrení potom  môžete priniesť výrazne zníženie škôd ako pred prepätím vznikajúcim spínacími pochodmi, tak pred prepätím vznikajúcim z dôvodu úderom blesku.

Nová príručka je rovnako ako jej predchodca rozdelená do troch základných častí:

 • teoretickej
 • katalógovej
 • aplikačnej
Teoretická časť
Katalógová časť
Aplikačna časť

TEORETICKÁ ČASŤ

velke_ohrozeni_instalace.png 

Tu nájdete podrobné informácie k témam tykajúcim sa druhu prepätia, ako vznikajú, ako sa proti nim chrániť a pod. Napriek úvodnému textu zostáva prakticky nezmenení, zvýšila sa jeho prehľadnosť doplnením farieb:

 • zelená – malé ohrozenie inštalácie
 • modrá – stredné ohrozenie inštalácie
 • červená – veľké ohrozenie inštalácie
 • čierná – priemyslové a špeciálne aplikácie

Rovnakú farebnú logiku sme zvolili aj u farby striech jednotlivých objektov, ktoré charakterizujú danú skupinu. Došlo tak k lepšiemu previazaniu jednotlivých časti príručky.

Tým, ale náplň teoretickej časti nekončí. Venuje sa problematike do väčšej hĺbky od navrhnutia vhodných prístrojov vrátane ich konkrétneho zapojenia až po dĺžku a prierez prívodných vodičov. Práve týmto oblastiam bol v novom vydaní venovaný väčší priestor.

Ktoré informácie sú v novej príručke doplnené?

Výpočtový program Prozik

Výpočtový program Prozik slúži k výpočtu a riadeniu rizík v súlade s STN EN 62305-2. Podľa vyhlášky o technických požiadavkách na stavby č. 268/2009 Sb. zo dňa 12. apríla 2009 je výpočet rizík povinný pre všetky dotknuté stavby. Cieľom programu je zjednodušiť zákazníkom prácu a pomôcť im pri analýze rizika podľa vyššie spomínanej normy.

Pred vydaním uvedenej vyhlášky bolo možné potrebnú hladinu ochrany pred bleskom (LPL) stanoviť na základe skúseností. Následné určenie veľkosti bleskového prúdu a tak aj konkrétnej prepäťovej ochrany bolo len otázkou cviku. Teraz je medzi LPL a ďaľšími parametrami objektu väzba pevne stanovená normou a pomerne zložitý výpočet musí byť doložený. Program Prozik umožňuje nie len rizika spočítať, ale umožňuje aj následnú zmenu parametrov nájsť najvýhodnejší súbor ochranných opatrení.

Spôsoby zapojenia prepäťových ochrán v závislosti na type siete nn

zapojeni_v_siti.jpg

V tejto kapitole nájdete výťah typov sieti nn, ako sú TN-C, TN-S, TT atď. Do každej siete je vhodné iné zapojenie prepäťových ochrán. Správnym výberom je možné obmedziť napríklad nechcené vypnutie prúdového chrániča a tým zaistiť bezproblémovú prevádzku elektroinštalácie.

Bežné sú aj kombinácie vyššie uvedených sietí. Aj pre takéto prípady nájdete v príručke riešenie.

Pravidlá pre montáž / pripojenie

Tipy ako realizovať zapojenie prepäťových ochrán s cieľom dosiahnuť maximálne možné ochrany koncových spotrebičov (umiestenie prepäťových ochrán v rozvádzači, dĺžka prívodných vodičov, predistenie).

Napríklad nevhodné umiestenie prepäťovej ochrany môže pri prechode bleskového prúdu spôsobiť poruchu koncových zariadení, pretože sú inštalované prepäťové ochrany zodpovedajúce hladine ochrany pred bleskom (LPL).

Jednoduchým premiestením prepäťovej ochrany v rámci rozvádzača dosiahneme vyššou úrovňou ochrany.

Aplikácia prepäťových ochrán

 • Malé ohrozenie inštalácie
 • Stredné ohrozenie inštalácie
 • Veľké ohrozenie inštalácie
 • Priemyslové a špeciálne aplikácie

Výpočet rizika úderu bleskom


Aplikačná dvojstránka

Srdcom príručky sú aplikačné dvojstránky, kde sú uvedené základné informácie potrebné pre navrhnutie prepäťovej ochrany. Môžeme podľa nich teda vybrať konkrétne prístroje, nájdeme tu informácie o zapojení a dokonca o predpísanom priereze prívodných vodičov.

Hlavným cieľom rozšírenia príručky bolo doplniť pôvodné vydanie o nové, užitočné informácie a tipy, ktoré priblížia problematiku prepäťových ochrán širokej odbornej verejnosti.

Na stiahnutie

Přepěťové ochrany - aplikační příručka Prepäťové ochrany - aplikačná príručka

Přepěťové ochrany - aplikační dvojstránky Prepäťové ochrany - aplikačná dvojstránka