qr_code

Dymotesné a požiaru odolné rozvodnicové skrine DistriSet

distri.png Pre dodržanie sprísnených požiadaviek zákonov a noriem v stavebníctve, zvlášť v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb, uvádzame na trh nové rozvodnicové skrine s požiarnou odolnosťou, ktoré sú tiež dymotesné. Sú to rozvodnice DZ54, ktoré nahradia doterajšie rozvodnice DZ43-…-EI30. Pôvodne neboli skúšané ako dymotesné.

U nových rozvodnicových skríň DZ54 dvere spolu s rámom tvoria požiarny uzáver, ktorý ponúka požiarnu odolnosť EI230. Požiarny uzáver zamedzuje prieniku teplého aj studeného dymu a teda spĺňa podmienky parametrov Sm i Sa. Celá skriňa je vyrobená z oceľového plechu, ktorý spadá do kategórie materiálov s triedou reakcie na oheň A1 (nehorľavé materiály). Druh konštrukcie zodpovedá kategórii DP1, tj. nezvyšuje intenzitu požiaru v požadovanej dobe.

Rozvodnicové skrine DZ54 sú zapustené a je možné ich použiť nie len v chránených únikových cestách, ale aj tam, kde je predpísané použitie požiarneho uzáveru s parametrami: EI230, Sm /Sa, A1, DP1, napr. pre uzavretie prístupov do inštalačných šácht a káblových kanálov. Požiarna odolnosť s dymotesnosťou  bola odskúšaná nezávislom skúšobnom laboratóriu PAVUS, a.s., Autorizovaná osoba AO216.

Celozváraná konštrukcia s množstvom spevňujúcich ohybov a hrúbka oceľového plechu 1,5 mm zabezpečuje vysokú tuhosť celého skeletu skrine DZ54. Dvere sú zavesené podľa výšky až na šiestich kovových pántoch, uzavierajú sa pomocou 3bodového uzáveru a sú vybavené vložkou s vnútorným štvorhranom 6 x 6 mm.

Dvere skrine DZ54 sú vybavené dvojitým tesnením. Jedno je z liateho polyuretánu a druhé tvorí itumescentná (spevňujúca) páska, ktorá expanduje pri teplote okolo 200 °C a premení sa v nehorľavé tesnenie. Obe tesnenia plnia svoju funkciu pri požiarnej odolnosti a zároveň zamedzujú vstupu prachu a vody. Rozvodnicové skrine spĺňajú podmienky pre IP54.

Podrobné parametre a rozmery rozvodnicových skríň DZ54 nájdete v letáku „Rozvodnicové skrine DistriSet – Požiarne odolné a dymotesniace“. 

Rozvodnicové skrine DZ54 majú rovnaké príslušenstvo ako všetky skrine DistriSet. Je možné ich osadiť „U“ lištami pre modulárne prístroje Minia (maximálne 741 modulov), ktoré je možné kombinovať s elektromerovými vaňami (maximálne 20 elektromerových miest) a s ostatnými prístrojmi s inou montážnou hĺbkou ako modulárne, do menovitého prúdu 400 A. Podrobné informácie o príslušenstve nájdete v katalógu „Rozvodnice a rozvádzačové skrine Distri“.

Kalendár akcií

máj 2018      
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 29.5.2018 |... (Akce)
29. 05. 2018, 07:00
30 30.5.2018 | AKR... (Akce)
30. 05. 2018, 07:00
31 31.5.2018 |... (Akce)
31. 05. 2018, 07:00