Kalendár akcií

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 06.08.2020 |... (Akce)
6. 08. 2020, 07:00 - 6. 08. 2020, 13:00
06.08.2020 |... (Akce)
6. 08. 2020, 07:00 - 6. 08. 2020, 13:00
7 8 9
10 11 12 13 13.08.2020 |... (Akce)
13. 08. 2020, 07:00 - 13. 08. 2020, 13:00
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Impulzné pamäťové relé MIG, MIR

oez.png Nebaví Vás premýšľať nad zapojením schodiskových a krížových vypínačov na ovládanie osvetlenia? Dokáže Vás rozčúliť, keď klapky vypínačov nie sú v rovnakej polohe?

Viete, že je možné osvetlenie spínať i pomocou tlačidiel? Ako na to? Odpovie Vám nasledujúci článok.

K ovládaniu elektrických obvodov tlačidlami slúži impulzné pamäťové relé. Vo chvíli, keď je na ovládacej svorke relé privedený impulz, relé prepne výstupné kontakty do opačného stavu "zapnuté" -> "vypnuté" alebo "vypnuté" -> "zapnuté". Po privedení ďalšieho impulzu dochádza opäť k prepnutiu. Tiež je možné ovládať osvetlenie z viacerých miest, bez toho by bolo nutné inštalovať zložité  zapojenie pomocou schodiskových a krížových vypínačov.

 

 

Impulzné pamäťové relé OEZ z radu Minia delíme ich podobne ako inštalačné stýkače a relé do dvoch základných skupín:

  • tiché (mechanický kontakt)
  • extra tiché (elektronický kontakt riešený miniatúrnym relé)

 

Tiché impulzné pamäťové relé MIG

V kľudovom stave netečie riadiacim obvodom MIG žiadny prúd, a to ani v zapnutom stave. Cievka elektromagnetického obvodu je napájaná iba po dobu trvania ovládacieho impulzu. Nedochádza tak k vytváraniu „brumu" a je tak možné zaradiť tieto relé do skupiny „tichých" obdobne ako inštalačné stýkače RSI-X.

Prístroj síce v zapnutom stave nevydáva žiadny hluk, ale pri prepnutí kontaktov môžeme počuť cvaknutie. Je to spôsobené masívnymi mechanickými kontaktmi, vďaka ním je prístroj schopný spínať výnimočne vysoké výkony.

 

Extra tiché impulzné pamäťové relé MIR

Impulzné pamäťové relé MlR sú elektronickou obdobou vyššie uvedených relé MIG. K spínaniu využívajú miniatúrne vnútorné relé, čím je odstránené aj počuteľné cvaknutie.

Relé sú vybavené vstupmi na centrálne ovládanie (ON a OFF). Tieto vstupy dovoľujú centrálne zapnúť alebo vypnúť všetky elektrické okruhy jedným tlačidlom. Centrálne vypnutie je využiteľné napríklad pre zaistenie zhasnutia všetkých svietidiel pri odchode z objektu.

 

 

AC‑1…  Neinduktívne alebo mierne induktívne záťaže (napr. bojlery, akumulačné pece a nádrže)

AC-5b… Žiarovky

AC-5a… Riadiace zariadenia elektronických výbojok (napr. paralelne kompenzované žiarivky)

 

V tabuľke sú uvedené maximálne spínané výkony vždy pre jeden kontakt prístroja. Je zrejmé, že impulzné pamäťové relé MIG založené na mechanickom kontakte, je schopné spínať omnoho vyšší výkon ako elektronické relé MIR. Napríklad impulzné pamäťové relé MIG-63-40-A230 je schopné spínať až 4 x 5 kW žiarovkovej záťaže.

 

Silový obvod relé je oddelený od ovládacieho obvodu. Vďaka tomu môže byť použité pre ovládací obvod vodiča s omnoho nižším prierezom ako pri štandardnej inštalácii pomocou vypínačov. Zároveň doplnenie tlačidla do už existujúcej inštalácie je omnoho jednoduchšie. Stačí iba pripojiť nové tlačidlo paralelne na existujúci ovládací obvod.

 

Centrálne ovládanie 

Impulzné pamäťové relé MIR disponuje aj vstupmi „ON“ a „OFF“. Po privedení impulzu na vstup „ON“ relé zapne výstupný obvod nezávisle na jeho predchádzajúcom stave. Analogicky privedením impulzu na vstup „OFF“ relé vypne bez ohľadu na jeho predchádzajúci stav. Pri správnom zapojení je možné jedným tlačidlom vypnúť/zapnúť všetky obvody v dopredu určenej skupine naraz. Funkcia miestneho ovládania je pritom zachovaná.

Pri impulzných pamäťových relé MIG sa táto funkcia rieši doplneným príslušenstvom – blokom pre centrálne ovládanie. 

              

Logika typového označenia 

 

Impulzné pamäťové relé nájde uplatnenie ako v domových inštaláciách, tak aj v rozsiahlejších projektoch zameraných najmä na spínanie osvetlenia. Značku OEZ nájdete všade tam, kde sú hlavnými požiadavky bezpečnosť, kvalita a užívateľský komfort.