Konfigurátor DISTRIbox

DISTRI_group.gif Pro rychlejší orientaci v rozsáhlém sortimentu rozváděčových skříní DISTRIbox byl vyvinut program Konfigurátor DISTRIbox.

V roce 2005 jsme uvedli na trh rozváděčové skříně řady DISTRIbox, které pocházejí z produkce dceřiné firmy OEZ EM s.r.o. Koncem 2. čtvrtletí roku 2007 jsme odstartovali prodej nové řady rozváděčových skříní DISTRIbox, jež nesou označení QA. Jejich základní popis naleznete v sekci Produkty. Za velmi krátkou dobu od uvedení na trh si rozváděčové skříně QA získaly množství příznivců.

Předností skříní QA

je tuhost skeletu s odzkoušenou jmenovitou zatížitelností 600 kg. Ve skříních byl také odzkoušen hlavní přípojnicový systém. Byl dimenzovaný na 6300A, vyhověl krátkodobému výdržnému proudu 110 kA při trvání 1s a dynamickému proudu 240 kA. Systém bohatého příslušenství nabízí široké možnosti osazení skříní. Především se dostal do popředí modulový systém, který lze kombinovat s vodorovným i svislým montážním roštem. Kryty modulového systému lze snadno zakrýt nejen modulové přístroje, ale také jejich kombinace s přístroji, které mají různou montážní hloubku. Jedná se například o kompaktní jističe Modeion, pojistkové odpínače VARIUS nebo vzduchové jističe ARION WL.

Podrobné informace o rozváděčových skříních QA

lze samozřejmě nalézt v katalogu „Rozvodnice a rozváděčové skříně DISTRI“. Protože sortiment skříní a jejich příslušenství je poměrně rozsáhlý, byl vyvinut program . Slouží především pro velmi rychlou orientaci v celém sortimentu a jeho jednoduché ovládání zaručuje nejen snadné používání programu, ale hlavně rychlou specifikaci komponent pro výrobu rozváděče. Užíváním konfigurátoru odpadá pracné listování v katalogu a zdlouhavý výběr typů příslušenství pro vybranou skříň. Poslední verze konfigurátoru DISTRIbox obsahuje všechna provedení skříní DISTRIbox a příslušenství.

Základ práce s konfigurátorem DISTRIbox

 tvoří výběr druhu a velikosti skříně na první kartě. Tímto výběrem se v celém konfigurátoru nastaví typy příslušenství, které odpovídají pouze vybrané skříni a na dalších záložkách lze provést jejich výběr resp. zadávání počtu kusů pouhým „klikáním“ myší. Na poslední kartě stisknutím příslušného tlačítka jsou všechny vybrané položky vloženy do seznamu. Ten obsahuje objednací kód, typ, technický popis výrobku, počty kusů či sad a případně i prodejní cenu (pouze u ).

Doporučujeme provádět výběr skříně a příslušenství odděleně po jednotlivých polích a vyexportovat jej jako soubor xls. Poté teprve seskupit vybrané komponenty pro objednávku a vyexportovat jako druhý soubor xls. První seznam po jednotlivých polích oceňují zejména pracovníci montáže rozváděčů, protože snadno rozdělí celý dodaný sortiment právě na jednotlivá pole rozváděče. Druhý seznam slouží pro objednávku.

Plná verze programu Konfigurátor DISTRIbox je volně stažitelná ze sekce Softwarová podpora s nabídkovým ceníkem pak v registrované části "".