Manuál k výpočtovému programu Prozik

prozik_manual_115_49.jpg Program Prozik bol vytvorený ako výpočtová pomôcka, ktorá urýchli výpočet rizika.

K výpočtu rizika je potrebných mnoho údajov nielen o vlastnej stavbe, ale aj o najbližšom okolí, charaktere pripojených inžinierskych sietí, použitých elektronických a elektrických zariadeniach atď. Program zjednodušuje zadávanie potrebných hodnôt a umožňuje ich následné úpravy s cieľom minimalizovať celkové riziko. Požadované údaje sú prehľadne rozdelené do jednotlivých záložiek „kariet“, čím sa podstatne urýchli zadávanie hodnôt a aj následné úpravy parametrov.

V tomto manuále nájdete informácie o vyplnení všetkých kariet, vysvetlenie jednotlivých nastavení parametrov, interpretácie vypočítaných hodnôt, aplikáciu opatrení vedúcich k zníženiu celkového rizika a nakoniec zobrazenie a tlač výsledku.

Manual k výpočtovému programu Prozik si môžete stiahnuť v registrovanej časti Modrá planéta.