Nové prevedenie zvodiča prepätia T3 na DIN lištu

oez.png S narastajúcim počtom používaných spotrebičov rastie i úloha prepäťových ochrán, ktoré reagujú na spínacie či atmosférické prepätie.

Naše domácnosti a spotrebiče najlepšie ochráni tzv. viacstupňová ochrana (T1-T3). Ochranu citlivých spotrebičov zaistí predovšetkým tretí (najjemnejší) stupeň prepäťových ochrán (T3), ktorý reaguje na prepätie najrýchlejšie. Umiestňuje sa na „U“ lištu (DIN lištu) TH 35 do rozvádzača čo možno najbližšie chránenému zariadeniu.

 

 

Teraz na trh uvádzame nové prevedenie SVD (tretí stupeň T3 / D), ktorý je adekvátnou náhradou súčasného riešenia. Je ale zároveň ďalším technologickým krokom, v ktorom sa podarilo vylepšiť niektoré z parametrov. 

 

 

Ako je z tabuľky zrejmé, drvivá väčšina parametrov je pre obe prevedenia rovnaká. Budeme sa teda venovať iba rozdielom zvýrazneným nahrubo.

 

Najvyššie prevádzkové trvalé napätie Uc

… maximálne napätie, ktoré môže byť na zvodič prepätia trvale priložené, bez toho by došlo k poškodeniu alebo zníženiu životnosti zvodiča prepätia. Vďaka vyššej hodnote tohoto parametra je možné zvodič používať vo viacerých aplikáciách.

 

Menovitý výbojový prúd (8/20 μs) In

… prúd používaný pre klasifikáciu prepäťových ochrán. Udáva prúd, ktorý môže prepäťová ochrana prepustiť, bez toho by sa vážne poškodila. K tomuto prúdu je vytiahnutá i väčšina ďalších parametrov. Vďaka vyššej hodnote In, vydrží zvodič v rovnakej aplikácii dlhšiu dobu.

 

Napäťová ochranná hladina Up

… najvyššie napätie očakávané na svorkách prístroja v dôsledku namáhania impulzu výbojového prúdu. Citlivé elektronické spotrebiče sú schopné vydržať prepätie až 1,5 kV. Napäťová ochranná hladina Up prepäťovej ochrany tretieho stupňa musí byť teda nižšia alebo rovná 1,5 kV. Z tohoto pohľadu sú obe prevedenia adekvátne.

 

Maximálne možné predistenie

… nové prevedenie dovoľuje na priečne zapojenie použiť poistku alebo istič až 32 A. Priečne zapojenie je myslené také, kedy prepäťovou ochranou nepreteká obvodový prúd.

 

Kontakt diaľkovej signalizácie poruchy

… súčasné riešenie disponuje iba rozpínacím kontaktom. Nové riešenie je osadené prepínacím kontaktom, čím umožňuje väčší komfort pri použití diaľkovej signalizácie poruchy.

 

Nové prevedenie zvodiča prepätia T3 je teda dôstojným nástupcom pôvodného prístroja a plne ho zastúpi.