Kalendár akcií

apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Novinky v modulárnych prístrojoch Minia - Spínacie prístroje

minia.png Spínanie elektrických obvodov je bežnou praxou. Vzrastajú, ale požiadavky na inteligenciu prístrojov, ktoré elektrické obvody spínajú. Sortiment spínacích prístrojov OEZ bol rozšírený a doplnený o v praxi užitočné prevedenia. Tento článok je určený k hrubému prehľadu sortimentu spínacích prístrojov s ohľadom na použitie v rôznych aplikáciách.

Spínacie prístroje

Spínacie prístroje Minia pozostávajú z piatich skupín:

  • Inštalačné stýkače a relé RSI, RPI
  • Impulzné pamäťové relé MIG, MIR
  • Časové relé MCR
  • Monitorovacie relé MMR
  • Spínacie hodiny MA

Ako je zrejmé, ide o prístroje, ktoré spínajú najmä na základe vzdialeného podnetu alebo programu. Pre lepšiu orientáciu pri výbere a inštalácii prístrojov sme pripravili Aplikačnú príručku - Spínacie prístroje.

V ďalšom texte sa budeme stručne venovať všetkým 5 skupinám spínacích prístrojov Minia.

Inštalačné stýkače RSI a inštalačné relé RPI

Inštalačné stýkače a relé slúži k spínaniu elektrických obvodov privedením ovládacieho napätia na cievku prístroja. 

rsi-rpi.jpg

Inštalačné stýkače RSI sú schopné spínať vysoké výkony nie len v kategórii použitia AC-1 (Ith až 63 A na jeden kontakt), ale aj v ostatných kategóriách použitia. Vďaka vysokému spínanému výkonu je potrebné, aby kontakty spínali spoľahlivo, na úkor zreteľného cvaknutia pri zopnutí.

Inštalačné relé RPI sú naopak schopné spínať bezhlučne, avšak na úkor spínaného výkonu, ktorý ani zďaleka nedosahuje hodnôt pre inštalačné stýkače (do 16 A pre AC-1).

Pri použití prístrojov v inej kategórii použitia ako je AC-1 musia byť hodnoty menovitých prúdov ako inštalačných stýkačov, tak aj inštalačných relé redukované. Podrobnejšie informácie o maximálnych dovolených počtoch záťaži nájdete v katalógu Minia alebo v Aplikačnej príručke spínacích prístrojov.

Impulzné pamäťové relé MIG, MIR

Impulzné pamäťové relé slúži k spínaniu elektrických obvodov privedením impulzu na cievku prístroja. Relé si pamätá stav aj behom výpadku napájania.

mig-mir.jpg

V aktuálnom sortimente OEZ sú impulzné pamäťové relé už zastúpené prevedením MIR-16-001-A230. Sú to elektronické relé, ktoré umožňujú spínať len nižšie výkony.

Novinkou sú mechanické prevedenia impulzných pamäťových relé MIG. Výkonové sú porovnateľné s inštalačnými stýkačmi. Umožňujú teda spínať prúdy až 63 A na jeden kontakt prístroja (prevedenie 63 A bude k dispozícii od jesene 2014).

Medzi ďalšie výhody patrí napríklad manuálne ovládanie z čela prístroja, ktoré zároveň slúži ako ukazovateľ stavu kontaktov, a vypínač napájania cievky, ktorý vo vypnutom stave blokuje prepnutie relé.

Časové relé MCR

Multifunkčné časové relé a taktovacie relé slúži k spínaniu elektrických obvodov po privedení ovládacieho napätia alebo stlačenia tlačidla. Spínanie prebieha podľa nastavenej funkcie, ktorá môže byť buď monostabilná alebo astabilná.

mcr-ma-mb-tk.jpg

Monitorovacie, hladinové a teplotné relé MMR

Relé pomocou sond meria danú fyzikálnu veličinu a spínajú výstupné kontakty na základe nameraných hodnôt.

Monitorovacie relé MMR-U3 a MMR-X3 monitorujú elektrické napätie v sieti a podľa nastavených úrovni reagujú na chybu prepnutím výstupného kontaktu. Základné prevedenie MMR-U3 je určené pre sledovanie nadpätia (225 ÷ 265 V), podpätia (180 ÷ 220 V) a výpadku fázy.

MMR-U3-001-A230.jpg

Rozšírené prevedenie MMR-X3-001-A230 umožňuje sledovať nadpätie (225 ÷ 265 V), podpätie (180 ÷ 220 V), výpadok fázy, nadväznosť fázy a asymetriu.

Funkcie sledujúce nadpätie, podpätie a výpadok fázy sú zhodné s prevedením MMR-U3-001-A230 vrátane indikácie LED.

Hladinové relé MMR-HL sa používajú k sledovaniu úrovne kvapaliny v nádobe.

MMR-HL-001-A230.jpg

Je možné použiť vo dvoch režimoch:

  1. Odčerpávanie kvapaliny
  2. Dočerpávanie kvapaliny

Teplotné relé MMR-T1 slúži výhradne k monitorovaniu teploty vo vnútri motora prostredníctvom sond zabudovaných v motore.

MMR-T1-001-A230.jpg

Teplotné relé MMR-T2 plní funkciu dvojitého termostatu. Prístroj pomocou termistorových sond monitoruje dve nezávislé teploty a spína dva nezávislé výstupné kontakty. Každá teplota zodpovedá jednému kontaktu.

MMR-T2-200-A230.jpg

Výhodou je široký rozsah teplôt v rámci jedného prevedenia prístroja (-25 ÷ 95 °C).

Prevedenie MMR-TD sú diferenciálne termostaty. Prístroje monitorujú jednu alebo dve teploty a na základe nastavenej funkcie zapínajú výstupné kontakty.

Obe prevedenia MMR-T2 a MMR-TD sú dodávané vrátane dvoch sond o dĺžke 3 m.

sondy-k-termostatum.jpg

Spínacie hodiny

Spínacie hodiny spínajú výstupné kontakty na základe užívateľom zadaného programu.

spinaci-hodiny.jpg

Sortiment spínacích hodín sme rozšírili o ekonomické prevedenie a prevedenie Astro. Definujeme tri podskupiny:

Štandardné prevedenie spínacích hodín MAN je priamou náhradou pôvodných prevedení MAP a MAR podľa nasledujúceho kľúča:

MAP-16-100-A230-MINI > MAN-A16-100-A230-MINI
MAP-16-001-A230 > MAN-A16-001-A230
MAR-16-001-A230 > MAN-D16-001-A230
MAR-16-002-A230 > MAN-D16-002-A230

Kto hľadá úsporu prostriedkov, nájde ju v ekonomických prevedeniach spínacích hodín MAE. Analógové prevedenie (MAE-A) nie je vybavené batériou. Pri výpadku napätia nedokážu udržať reálny čas. Digitálne prevedenia (MAE-D) síce batériu majú, ale nedisponujú  možnosťou nastavenia jazyka menu, ktoré je prednastavené v anglickom jazyku.

Astro prevedenie spínacích hodín MAA je treťou skupinou spínacích hodín. Obsahujú funkciu Astro, ktorá umožňuje spínať kontakty na základe vypočítanej polohy slnka, ktorú hodiny stanovujú zo zadaných súradníc GPS. V návode k použitiu sú uvedené mestá na území ČR a SR vrátane súradníc GPS.