Kalendár akcií

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 06.08.2020 |... (Akce)
6. 08. 2020, 07:00 - 6. 08. 2020, 13:00
06.08.2020 |... (Akce)
6. 08. 2020, 07:00 - 6. 08. 2020, 13:00
7 8 9
10 11 12 13 13.08.2020 |... (Akce)
13. 08. 2020, 07:00 - 13. 08. 2020, 13:00
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Ochranné a spínacie prístroje pre fotovoltaické panely – bezpečná fotovoltaika

Jak zajistit ochranu a bezpečný provoz vašich fotovoltaických systémů a fotovoltaických panelů? Ideálním řešením, které bylo již tolikrát odzkoušeno v praxi v rámci konkrétních realizací fotovoltaických elektráren, se jeví právě spínací a ochranné fotovoltaické přístroje.

Fotovoltaické panely, ochrana fotovoltaiky, ochranné a spínací přístroje.

 

Fotovoltaické panely a jejich systémy - zabezpečte jim vhodnou ochranu!

Celosvětově rostoucí požadavky na ekologické využívání energie přináší rozmach v oblasti alternativních zdrojů elektrické energie - do popředí zájmu se tak dostává fotovoltaika, respektive fotovoltaické elektrárny, tj. komplexní systémy využívající fotovoltaické panely.

Pro bezpečný provoz fotovoltaiky a fotovoltaických systémů jsou velmi důležité vhodné ochranné a spínací přístroje. Ty najdou uplatnění při instalaci systémů, kde jsou aplikovány výše uvedené fotovoltaické panely. Cena fotovoltaické techniky není natolik nízká, abychom si mohli dovolit nezabezpečit fotovoltaiku proti nechtěnému provoznímu poškození. Vysoce účinnou ochranu v tomto směru poskytují právě ochranné a spínací přístroje, jenž jsou speciálně navrženy pro fotovoltaické panely a systémy fotovoltaických elektráren. Fotovoltaické panely a jejich systémy může zabezpečit a ochránit za pomoci následujících postupů:

Co nám radí a říká fotovoltaika v praxi?

V praxi má jediný fotovoltaický článek díky nízkému výkonu jen malé využití. Proto se jednotlivé články spojují do větších celků, tzv. fotovoltaických panelů (modulů). Fotovoltaické panely jsou běžně spojovány do sérií, jež se nazývají string (řetězec). Výkonné fotovoltaické zdroje jsou tvořeny velkým počtem sério-paralelně řazených fotovoltaických panelů, které tvoří tzv. fotovoltaické pole.

Jelikož fotovoltaické články (fotovoltaické panely) vyrábějí stejnosměrnou elektrickou energii, je tato energie transformována prostřednictvím měniče (invertoru) na střídavou elektrickou energii požadovaných parametrů.

 

Specifické vlastnosti fotovoltaických zdrojů a z nich plynoucí požadavky na praktické řešení fotovoltaiky

Všechna níže uvedená specifika je důležité vzít v potaz při návrhu ochranných a spínacích prvků elektrické instalace pro fotovoltaické panely a jejich systémy.

Vhodná instalace fotovoltaiky - záruka dlouhodobé životnosti pro fotovoltaické panely

V popředí zájmu je doba návratnosti investice, která souvisí právě se správnou a vhodnou instalací fotovoltaiky. Na tento fakt má vliv jak technické provedení a účinnost instalace, tak také doba provozu fotovoltaických panelů. Z toho pohledu je kladen velký důraz na maximální snížení rizik a eliminaci poruch na systémech fotovoltaických panelů.

Fotovoltaické panely, měniče a kabely představují nejnákladnější část investice v rámci celé aplikace fotovoltaiky, a proto se ochrana zaměřuje předně na výše uvedené části fotovoltaických systémů a elektráren.

K poruše fotovoltaických panelů, v krajním případě k jejich plné destrukci,  může dojít vlivem atmosférických a spínacích přepětí. Dalším potencionálním zdrojem poruchy fotovoltaiky je zkratování části elektrického obvodu, které může mít za následek proudové přetížení určitých částí fotovoltaických systémů s následným možným rizikem zničení či vzniku požáru.

To je důvodem, proč je u aplikovaných systémů pro fotovoltaické panely kladen důraz na použití bezpečných fotovoltaických přístrojů osvědčeného výrobce.

Fotovoltaika a DC napětí relativně vysokých hodnot

Jak již bylo zmíněno, jsou fotovoltaické panely resp. fotovoltaické články zdrojem stejnosměrné elektrické energie. V praktických fotovoltaických aplikacích se vyskytují stejnosměrná napětí převážně do 1000 V d.c. Hodnoty napětí jsou dány počtem fotovoltaických panelů řazených v sérii jednotlivých fotovoltaických polí. Průběh stejnosměrného elektrického proudu u fotovoltaických systémů je v ideálním případě konstantní hodnoty a neprochází nulovou hodnotou, na rozdíl od střídavého elektrického proudu.

Z toho důvodu je zřejmé, že vypínání stejnosměrného proudu, zvláště vyššího napětí, je obtížnější ve srovnání se střídavým proudem, a proto je pro ochranu a spínání ve stejnosměrných fotovoltaických aplikacích nezbytné použít speciální ochranné a spínací přístroje pro fotovoltaické panely a systémy, které jsou pro tyto účely určeny.

Na výstupu z měniče jsou střídavé elektrické veličiny, pro které lze použít odpovídající prvky pro jištění a spínání standardních střídavých elektrických obvodů.

Fotovoltaické systémy a vysoká výkupní cena elektrické energie (vysoká cena elektrických ztrát)

Díky velkorysé státní podpoře je na fotovoltaiku často pohlíženo především z finančního hlediska. Do popředí zájmu se dostává návratnost investice. Optimalizací projektu už ve fázi návrhu lze dosáhnout zajímavých úspor, čehož je typickým příkladem např. právě návrh kabelového vedení pro fotovoltaiku. Použitím optimálního poměru pořizovací ceny kabelu a ztrát ve vedení lze minimalizovat celkové náklady na vedení. To se příznivě odrazí v návratnosti investice do systémů, kde se aplikují fotovoltaické panely. Doporučujeme využít výpočtový program SICHR pro optimalizaci fotovoltaického kabelového vedení pro AC stranu (verze 10), který je zdarma ke stažení z našich stránek.

Ke stažení

Ochranné a spínací přístroje fotovoltaických zdrojů

Související články

Přístroje vhodné pro fotovoltaické aplikace