Odborné semináre boli nahradené webinármi

oez.png Tradičné Odborné semináre OEZ SLOVAKIA sme tento rok chceli urobiť novou formou. Do cesty nám ale vstúpila situácia okolo Covid-19 a tak sme museli hľadať iné riešenie.

Adekvátnou alternatívou sa stali tzv. (NE)tradičné Odborné webináre zamerané na témy kompaktných ističov 3VA.

Jednalo sa o živé vysielanie realizované v spolupráci s redakciou elektrika.cz. Každý si tak mohol na svojom webovom prehliadači pozrieť naše prezentácie on-line. Webináre prebehli v dňoch 12.-14. 5. 2020.  Počas priameho prenosu mohli zákazníci prednášajúcim klásť otázky.

 

Aké boli témy?

 

Všeobecný úvod do problematiky 3VA

Softvérová a technická podpora ističov 3VA

Otázky z predchádzajúcich školení

  

Je zrejmé, že bez moderných technológií by bol prechod z rady Modeion na 3VA v tejto chvíli veľmi obtiažny. Digitalizácia nám však umožňuje spojiť sa kedykoľvek s kýmkoľvek na svete a zároveň ponúka funkcie pre medziľudskú interakciu. V komunikácií so zákazníkom  je to bezpochyby jedna z najdôležitejších vecí. Len vďaka technológiám a digitalizácii sme sa tak mohli v tejto výnimočnej situácii čo najskôr priblížiť našim bežným schôdzkam, školeniam a jednaniam.

 

K webinárom OEZ SLOVAKIA sa môžete kedykoľvek vrátiť prostredníctvom webu novymodeion.sk