Kalendár akcií

apríl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Opravy a rekonštrukcie rozvádzačov nn. Riešenie OEZ

oez.png V Newsletteri 02/2019 sme Vás zoznámili s problematikou  opráv a rekonštrukcií rozvádzačov nn a nadväzujúcu legislatívu  . Teraz sa zameriame na riešenie, ktoré v tejto oblasti ponúka OEZ.

Pre opravy elektrických rozvádzačov a náhrad skôr vyrábaných prístrojov má OEZ niekoľko praktických pomôcok.

WEB OEZ

Najjednoduchším a pritom i najdostupnejším nástrojom je web www.oez.sk, na ktorom nájdete hneď po otvorení hlavnej stránky v hornej lište záložku NÁHRADA STARŠÍCH TYPOV. Po rozkliknutí sa dostanete do zoznamu už nevyrábaných produktov zaradených podľa produktových skupín od modulárnych prístrojov cez kompaktné a vzduchové ističe až po poistky, poistkové odpínače, ale i rozvodnice a rozvádzačové skrine. Kliknutím na konkrétne skôr vyrábaný prístroj potom získate okrem doporučenej náhrady i prístup k pôvodnej katalógovej dokumentácie. Znalosť technických parametrov prístrojov, často i niekoľko desiatok rokov starých, je pre úspešnú náhradu často potrebná.

 

 Náhrada starších typů

 

KONFIGURÁTOR OEZ A PROGRAM SICHR  

Ďalšími užitočnými pomocníkmi pre náhrady skôr vyrobených prístrojov, najmä kompaktných a vzduchových ističov, sú  Konfigurátor OEZ a Výpočtový program Sichr, dostupné v registrovanej časti našich webových stránok Modrá planéta. Registrácia je potrebná kvôli aktualizácii, týchto programov. Pomocou Konfigurátoru OEZ je možné jednoduchým spôsobom vytypovať istič, ktorým môžem nahradiť istič pôvodný, pomocou výpočtového programu Sichr a zaistiť správne nastavenie vypínacej charakteristiky nového ističa.

 

PRÍKLAD POSTUPU PRI NÁHRADÁCH ISTIČOV DO 630 A

Teraz si popíšme cestu, ako optimálne postupovať v prípade náhrad ističov do 630 A. Konštruktéri OEZ pripravili jednoduché náhrady ističov J2RU, J21U, BA51.33, BA511.33, BA51.37, BA511.37, J2UX a BA511.39 pomocou skúšobne overených pripojovacích a montážnych sad ističov BC160, BD250 a BH630.

Pre príklad budeme nahrádzať istič J2UX50M2496 400 A (predný prívod, motorová charakteristika, napäťová spúšť, pomocné kontakty a elektromagnetický pohon) ističom BH630. Pre správny výber nového ističa potrebujeme poznať presné typové označenie a menovitý prúd ističa pôvodného. Po otvorení Konfigurátora OEZ a kliknutí na ikonu „Modeion“ sa v hornej lište objaví „Náhrada starších ističov“. Klikneme na tento nápis a rozbalí sa nám nová stránka, kde do prvých dvoch polí vyplníme presný typ a menovitý prúd pôvodného ističa.

 Náhrada starších jističů

Následne môžeme kliknúť na „2. zobrazte popis“, čím sa nám objaví slovný popis konfigurácie pôvodného ističa. Ďalej, v prípadoch, kde je možné pre náhradu použiť viac typov ističov, klikneme na rozbaľovacie menu „3. vyberte náhradu“ a vyberieme z ponúkaných ističov. (Pravdepodobne ten najmenší ponúkaný; väčší, pokiaľ by sme plánovali posilnenie obvodu). Okrem presného typového značenia je na tejto stránke najdôležitejší „4. prevod na Modeion“. Ďalší, kontrolné hlásenie iba odklikneme a ďalej už sa môžeme pohybovať v jednotlivých záložkách od „Typ prístroja“ až po „Zoznam dielov“, umiestnených v dolnej časti obrazovky a iba kontrolovať, či za nás konfigurátor urobil dobrú prácu.

 OEZ konfigurátorOEZ konfigurátor

 

  OEZ konfigurátor OEZ konfigurátor

Zoznam dielu ide vyexportovať do tabuľky v excelu a použiť napríklad ako podklad pre objednávku.

Nový istič máme vybraný a teraz, pre nastavenie vypínacej charakteristiky, si vezmeme k ruke druhého pomocníka, výpočtový program Sichr. Po spustení programu klikneme na ľubovolnú pozíciu vetve, čím sa nám zobrazí základná ponuka, v ktorej až úplne dole nájdeme „Skôr vyrábané prístroje“. Ďalej pokračujeme cez menu „Istič (In=12,5-6300A)“ a klikneme na hľadaný typ skôr vyrábaného ističa, v našom prípade na „J2UX…(In=160-630A)“.

 Výpočtový program SichrVýpočtový program Sichr

V tabuľke zaklikneme Typ „J2UX-M“ a Menovitý prúd „400 A“, čím máme hotovú špecifikáciu pôvodného ističa a v sekcií „Charakteristiky“ sa nám automaticky zobrazí priebeh vypínacej charakteristiky pôvodného ističa. V hornej časti tabuľky klikneme na „Pripojiť“.

V ďalšom kroku klikneme na ľubovolnú ďalšiu pozíciu vetvy obvodu a cez menu sa dostaneme až na istič, ktorý nám vybral Konfigurátor OEZ, Modeion BH630. V súlade s konfiguráciou vyberieme spúšť „MTV8 – motory“ a zaklikneme prúdový rozsah do 400 A. Následne kliknutím na jednotlivé ovládacie prvky priamo na zobrazenej nadprúdovej spúšti nastavíme tak, aby sa nám charakteristiky pôvodného ističa a ističa nového čo najviac prekrývali. Akonáhle tak máme nastavené, dáme opäť pripojiť.

  Výpočtový program SichrVýpočtový program Sichr

Teraz môžeme prejsť cez „Zobraziť“ na „Prehľad parametrov a výpočtov“ a kliknutím na ikonu „Nastavenie nadprúdových spúští“ získame export textového výpisu parametrov nového ističa, nastavenie nadprúdovej spúšte, vrátane zobrazenia s nastavenými prvkami a zobrazenia vypínacej charakteristiky nového ističa.

  Výpočtový program Sichr

 Tento vyexportovaný dokument potom môžeme vytlačiť a predať pracovníkovi, ktorý bude vlastnú náhradu vykonávať. Zručný elektrikár zvládne výmenu ističa do 30 min.

 

PRÍKLAD POSTUPU PRI NÁHRADÁCH ISTIČOV NAD 630 A

Pre náhrady ističov nad 630 A, tzv. retrofity, máme rovnako pripravené autorizovanou skúšobňou overené pripojovacie a montážne sady. Pomocou retrofitových sád dokážeme nahradzovať ističe AMT., VMT., J2Z..T, AR.. a ARV.. kompaktnými ističmi BL1000, BL1600 a vzduchovými ističmi ARION.

Výnimkou, z pohľadu menovitého prúdu, sú vzduchové ističe AMT, ktoré boli vyrábané do hodnoty práve 630 A, avšak ich náhrada nie je úplne jednoduchá, a preto sme ich rovnako zaradili do tejto skupiny.

Ako taký retrofit vypadá, môžete vidieť na obrázkoch nižšie.

Náhrada jističe

Náhrada jističe

Náhrada jističe

Náhrada jističe

Pri náhradách týchto prístrojov je dôležitá presná identifikácia pôvodného ističa a spôsob jeho pripojenia v existujúcom rozvádzači. Zanedbateľný určite nie je ani čas výmeny ističa, teda doba odstávky zariadení a objektov, ktoré vymieňaný prístroj istí. Naše servisné oddelenie sa retrofitmi zaoberá takmer 20 rokov a jednoduchšie výmeny zvládajú jeho pracovníci do 2 hodín, tie zložitejšie potom spoľahlivo do 3 hodín. Aby výmena i Vášho ističa prebehla bez problémov, rýchlo, profesionálne a boli splnené všetky normatívne požiadavky, odporúčame Vám obrátiť sa na oddelenie Servisných služieb OEZ na adresu info.sk@oez_com.

 

Zhrnutie

Povedali sme si, že elektrický rozvádzač je výrobkom, a tak k nemu musíme pristupovať nielen pri inštalácii, ale po celú dobu jeho životnosti. Vieme, čo ide považovať za opravu, čo za úpravu rozvádzača, a že u náhrad a retrofitov ističov ide vo väčšine prípadov o opravu.  Náhrady ističov do 630 A spravidla zvládne zručný elektrikár a ako pomocníka pre výber ističov ponúkame Konfigurátor OEZ, pre nastavenie nadprúdovej spúšte potom Výpočtový program Sichr. V prípade retrofitov ističov nad 630 A sa s dôverou obráťte na Servisné služby OEZ, Stavte na odborníkov.