Kalendár akcií

júl 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 22.07.2020 |... (Akce)
22. 07. 2020, 07:00 - 22. 07. 2020, 13:00
23 24 25 26
27 28 29 29.07.2020 |... (Akce)
29. 07. 2020, 07:00 - 29. 07. 2020, 13:00
30 31    

PREVENCIA PROTI POŽIAROM: OBLÚKOVÉ OCHRANY AFDD

oez.png V Európskej únii sú evidované približne 2 milióny požiarov ročne. Viete, že približne jedna tretina z nich je spôsobená poruchou elektrickej inštalácie? Elektrická inštalácia nie je nesmrteľná a starne dokonca rýchlejšie ako človek. V priebehu času sa začínajú prejavovať drobné poruchy, ktoré musia raz vyústiť do havárie inštalácie ako takej. Je reálne elektroinštaláciu opakovane kontrolovať? Alebo je možné monitorovať jej stav priebežne?

Pre zvýšenie bezpečnosti elektroinstalácie uvedla spoločnosť OEZ na trh oblúkové ochrany AFDD. 

Čo je AFDD?

Skratka vychádza z anglického označenia Arc Fault Detection Device, teda prístroje pre detekciu poruchového oblúka. Tieto prístroje sú schopné rozoznať iskrenie v inštalácii a odpojiť postihnutý obvod skôr ako príde k požiaru. Prečo by malo prísť k požiaru? Pri iskrení sa elektrická energie premieňa na energiu tepelnú. Tá ohrieva okolitú hmotu a pri určitom výkone spôsobí vznietenie. Požiare objektov môžu byť zapríčinené poruchovými oblúkmi v elektroinštalácii.

Poruchové oblúky delíme na paralelné a sériové. Paralelné poruchové oblúky sú ČIASTOČNE schopné zachytiť aj prúdové chrániče (RCD) a ističe (MCB). Sériové poruchové oblúky zachytáva iba oblúková ochrana AFDD. Jedná sa o prelomové riešenie v ochrane pred požiarom. Žiadny iný prístroj nedokáže poskytnúť tak komplexnú ochranu.

Prevence proti požárům: obloukové ochrany AFDD

Obr. 1: Vyplnenie bezpečnostnej medzery použitím AFDD

OEZ ponúka oblúkové ochrany AFDD  ako zostavy spúšte oblúkovej ochrany ARC a spínacieho prvku, ktorý je zastúpený buď 1+N, poprípade 2pólovým ističom (LTN, LTE) alebo prúdovým chráničom s nadprúdovou ochranou (OLI, OLE).

 Prevence proti požárům: obloukové ochrany AFDD

Obr. 2: Zostava s ističom

Spolu so spúšťou oblúkovej ochrany ARC-16-1N-3M je možné použiť ističe LTE/LTN a prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou OLE/OLI až do menovitého prúdu 16 A vrátane vo všetkých dostupných vypínacích charakteristi­kách.

Spolu so spúšťou oblúkovej ochrany  ARC-40-1N-3M je možné použiť ističe LTE/LTN a  prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou OLE/OLI až do menovitého prúdu  40 A vrátane vo všetkých dostupných vypínacích charakteristi­kách.

Týmto spôsobom je možné vytvoriť jedinečných 122 kombinacii a vybrať tak optimálny istiaci prvok pre istenie obvodu.

 

Ako AFDD funguje?

Oblúkové ochrany vyhodnocujú v reálnom čase priebeh prúdu pretekajúceho obvodom, spoľahlivo rozpoznajú špecifické priebehy vytvorené práve poruchovým oblúkom a včas bezpečne odpoja postihnutý obvod. Poruchový oblúk môže vzniknúť z mnohých príčin. Najčastejšie sú to rôzne mechanické poškodenia elektroinštalácie.

Prevence proti požárům: obloukové ochrany AFDDPrevence proti požárům: obloukové ochrany AFDD

 Prevence proti požárům: obloukové ochrany AFDDPrevence proti požárům: obloukové ochrany AFDD

Obr. 3: Najčastejšie príčiny požiarov spôsobených chybnou elektroinštaláciou

Ide o miesto so zvýšenou impedanciou, ako sú zle dotiahnuté spoje alebo mechanicky namáhané časti vodičov. V takých miestach dochádza k zvýšeniu prúdovej hustoty a k nadmernému ohrievaniu. Opakovaným tepelným namáhaním sa nakoniec materiál vodiča preruší a dôjde k iskreniu, ktoré bez zásahu ochranného prvku AFDD skončí požiarom.

 Prevence proti požárům: obloukové ochrany AFDD

Obr. 4: Následok zlého kontaktu v obvode bez oblúkovej ochrany AFDD

Ako AFDD spozná, že se nejedná o bežné iskrenie v obvode zpôsobené napríklad staršími spotrebičmi, komutátorovými motormi alebo stýkačmi?

To má na starosti vnútorná elektronika prístroja. Je sledovaný ako nízkofrekvenčný signál, tak aj vysokofrekvenčný signál v pásme 22 ÷ 25 MHz. Tieto signály sa ďalej matematicky spracovávajú a stanoví sa z nich následujúci faktor pre detekciu poruchového oblúka:

- hodnota prúdu (záťaže)

- VF výkon

- VF stabilita

- čas trvania udalosti (dĺžka horenia)

- synchronizácia (so sieťou)

 

V prípade, že sú všetky vyššie uvedené faktory nadlimitnými hodnotami, vyšle elektronika signál k vypnutiu obvodu. Grafické znázornenie vyhodnocovania je na obrázku 5. Načerveno je vyznačená oblasť ohrozenia. Namodro oblasť bežných prevadzkových stav.

 

 Prevence proti požárům: obloukové ochrany AFDD

Obr. 5: Faktory na detekciu poruchového oblúka

Kde AFDD použiť?

Najčastejšími obeťami požiarov sú osoby so sníženou schonosťou pohybu. Nemusia to byť nutne dôchodcovia alebo zdravotne postihnutí. Môžu to byť aj ľudia, ktorí sú postihnutí požiarom v spánku, ktorí bývajú v momente prekvapení, zmätení, alebo malé deti, ktoré majú tendenciu sa pri požiare schovávať.

      Domovy dôchodcov

       Bezbariérové byty

       Školy a škôlky

 

Inštalácia AFDD by mala byť samozrejmosťou i v objektoch s obtiažnou evakuáciou alebo veľkým rizikom paniky.

      Stanice

      Letiská

      Verejné budovy

      Výškové budovy, budovy s možnosťou vzniku komínového efektu

      Múzeá

 

S ohľadom na ochranu majetku je vhodná inštalácia oblúkových ochrán i v objektoch s vyšším rizikom požiaru:

      Drevostavby

      Sklady s horľavým materiálom

      Drevozpracujúci a papierenský priemysel, textilné fabriky

      Objekty so staršou elektrickou inštaláciou (TN-S)

 

 A samozrejme je vhodné chrániť aj byty a rodinné domy. Všeobecne sa dá povedať, že by mali byť oblúkovou ochranou AFDD ošetrené obvody s vyšším odberom, ktoré sú v prevádzke počas noci. Ide o rôzné spotrebiče ako umývačky riadu, domáce pekárne, práčky, sušičky a podobne.

      Obvody s vysokým zaťažením

 Nemôžme zabudnúť ani na elektrické ohrievače alebo klimatizačné jednotky v miestnostiach určených na spánok.

      Detské izby a spálne

Na druhú stranu nie je nutné oblúkovú ochranu aplikovať na všetky obvody. Testovaním bolo zistené, že najvyššia pravdepodobnosť vznietenia káblu a následného požiaru je pri obvodoch s prúdom oblúka 3 ÷ 10 A (>90 %). Nižšie prúdy oblúka nemajú spravidla dosť energie na zapálenie zuhoľnatelej izolácie kábla. Vyššie prúdy naopak neumožňujú potrebú dobu horenia, plameň sa uhasí a narušený spoj sa mnohokrát zvarí späť..

Vznik požiaru v obvodoch s prúdmi mimo pásma 3 ÷ 10 A však nie je úplne vylúčený. Preto oblúkové ochrany AFDD ponúkané spoločnosťou OEZ detekujú poruchové prúdy už od 1,5 A. Ponúkajú tak oproti požiadavke príslušnej normy (2,5 A) rozšírený rozsah detekcie, čím ešte zvyšujú bezpečnosť inštalácie.

 

Oblúkové ochrany sú technologickým skokom vpred v oblasti ochrany pred požiarmi spôsobenými poškodenou elektroinštálaciou. V Nemecku je inštalácia oblúkových ochrán povinná. Je len otázkou času, kedy sa táto povinnosť zapracuje i do slovenských noriem.

Bez ohľadu na normy by každý človek mal mať možnost rozhodnúť sa o bezpečnosti a budúcnosti svojej a svojích blízkých. Nie je nič smutnejšie ako pohľad na spálenisko vlastného domu…