Príslušenstvo pre kompaktné ističe 3VA do 1 000 A

oez.png V tomto roku uvádzame na trh nový rad kompaktných ističov 3VA. Teraz sa podrobnejšie zameriame na predstavenie rozsiahleho príslušenstva kompaktných ističov 3VA do 1 000 A.

V prechádzajúcich  článkoch ste sa už zoznámili so základným členením ističov 3VA a ich kľúčovými vlastnosťami. Viete tiež, že prístroje využívajú buď termomagnetickú nadprúdovú spúšť (3VA1) alebo elektronickú nadprúdovú (3VA2). V celom rozsahu disponujú ističe 3VA širokou škálou variabilného príslušenstva a sú určené pre rôzne typy aplikácií v priemysle a energetike.

 

Prehľad príslušenstva

 

 

Kompaktné ističe 3VA do 1 000 A majú rozsiahlu radu vnútorného a vonkajšieho príslušenstva, ktoré môže byť flexibilne inštalované do ľubovoľnej veľkosti ističa (podľa typu príslušenstva).

Tabuľka nižšie uvádza, ktoré príslušenstvo je kompatibilné s konkrétnymi ističmi a aké veľkosti ističov sú kompatibilné s rovnakým príslušenstvom:

 

 

Vnútorné príslušenstvo

Vnútorné príslušenstvo je možné rozdeliť podľa použitia na:

 • pomocné a signalizačné spínače pre diaľkovú signalizáciu prevádzkového stavu ističov
 • pomocné spúšte k diaľkovému vybaveniu ističa
 • napájacie moduly k trvalej aktivácii elektronickej nadprúdovej spúšte
 • komunikačné moduly COM060 ku pripojeniu dátovej komunikácií
 • adaptéry pre cylindrickú vložku na uzamykanie alebo mechanické blokovanie

Hlavné výhody vnútorného príslušenstva:

 • jednotné prevedenie pre všetky veľkosti ističov 3VA až do veľkosti 1 000 A
 • farebné rozlíšenie podľa funkcie
 • navrhnuté pre rýchlu a jednoduchú montáž bez nástroja
 • na spodnej strane krytu vnútorného príslušenstva ističa sú vyznačené symboly znázorňujúce možné polohy inštalácie do jednotlivých dutín ističa

 

 

Ručné pohony

Ručné pohony uľahčujú ručné ovládanie ističov buď priamo na ističi, cez dvere alebo bočnou stenou rozvádzača. Novinkou sú ručné pohony dodávané ako zostavy všetkých potrebných komponentov. Stačí si vybrať len typ ručného pohonu (čelný ručný pohon / ručný pohon na dvere / bočný ručný pohon) a jeho prevedenie (štandardné / pre funkciu hlavného vypínača v žlto-červenej farebnej kombinácii). 

 

 

 

Motorové pohony

Motorové pohony slúžia k diaľkovému zapínaniu a vypínaniu ističov. Využitie nájdu najmä v priemyslových aplikáciach ako napr.  prepínanie záskokových zdrojov, fázovanie dvoch zdrojov alebo všade tam, kde je potrebné zaistiť automatizovanú bez-obslužnú prevádzku elektrických zariadení. V ponuke nájdeme bočné a čelné prevedenie pre priame ovládanie ističa a prevedenie s naťahovacím mechanizmom pre okamžité zapnutie a vypnutie ističa. Prevedenie s naťahovacím mechanizmom je čas vypnutia a zapnutia do 80 ms. Pri motorových pohonoch pre ističe 3VA je potrebné vyzdvihnúť jednoduchú montáž na istič po mechanickej  a elektrickej stránke.

 

 

Pripojovacie sady

Správna funkcia použitých prístrojov a najmä bezpečnosť elektrických inštalácií nezávisí len na ich kvalite a konštrukcii použitých komponentov, ale tiež na správnej montáži a spôsobe inštalácie jednotlivých častí.

 

Na spoľahlivú funkciu a bezpečnosť obsluhy majú tiež vplyv následujúce faktory:

 •  kvalitné pripojenie káblov alebo pasov
 •  správne dimenzovanie káblov alebo pasov
 •  prevedenie vodičov napr. pevné alebo ohybné.

 

Preto je k dispozícii rozsiahly sortiment pripojovacích sád a izolačných doplnkov – strmeňové svorky, blokové svorky na 1, 2 alebo 6 káblov, predné a zadné prívody, kryty svoriek, izolačné dosky a izolačné prepážky.

 

 
 

Príslušenstvo pre odnímateľné a výsuvné prevedenie

Odnímateľné alebo výsuvné prevedenia ističov sú určené do náročných priemyslových prevádzok, kde je potrebná rýchla a bezpečná výmena ističov a viditeľné galvanické rozpojenie obvodov.

 

Káble alebo pasy hlavných prúdových dráh sú v tomto prípade pripojené do odnímateľného alebo výsuvného zariadenia. Ističe 3VA v odnímateľnom a výsuvnom prevedení majú zásuvné kontakty, ktoré zaisťujú spojenie so zodpovedajúcimi kontaktmi na strane odnímateľného alebo výsuvného zariadenia.

 

 Chráničové moduly

Chráničové moduly spolu s ističmi poskytujú ochranu pri poruche ( predtým uvádzané ako ochrana v prípade nepriameho dotyku) a doplnkovú ochranu ( predtým uvádzané ako ochrana v prípade nepriameho dotyku) v sieťach nn. V prípade zlyhania základnej izolácie alebo priameho dotyku časti pod napätím poskytujú určitý stupeň ochrany osôb, zvierat a majetku.

 

Sortiment chráničových modulov je možné rozdeliť podľa spôsobu montáže na bočné, spodné alebo modulárne (na DIN lištu). V ponuke chráničových modulov nájdeme mimo bežného typu A aj typy B alebo B+.

 

Ističe 3VA1 a 3VA2 je možné doplniť modulárnymi chráničovými modulmi v aplikáciách, ktoré vyžadujú vysokú mieru flexibility alebo v ktorých nie je možné použiť bočné alebo spodné chráničové moduly. Môžu byť ľahko dodatočne namontované do existujúcej inštalácie.

 

Komunikácia a meranie

Ističe 3VA2 s elektronickými nadprúdovými spúšťami radu ETU5xx a ETU8xx je možné pripojiť k dátovej komunikácii. Ističe 3VA2 je nutné doplniť komunikačným modulom COM060 a rozhraním COM800 alebo COM100. Následne je možné túto zostavu pripojiť do dátovej siete pomocou protokolu Modbus TCP. V prípade potreby je možné voliteľne rozšíriť o protokoly Modbus RTU, PROFIBUS DP a PROFINET.

 

K dátovej komunikácii je možné pripojiť aj ďalšie príslušenstvo ako sú externé displeje DSP800, výsuvné zariadenia, čelné motorové pohony SEO520, chráničové moduly RCD820, rozširujúce moduly funkcií EFB300.

 

Funkciou merania sú vybavené ističe 3VA2 s elektronickou nadprúdovú spúšťou rady ETU8xx. Okrem merania prúdu je možné merať napätie, výkony, energie a kmitočet.

 

Mechanické blokovanie a uzamykanie

U všetkých typov ističov 3VA existuje základný rozdiel medzi mechanickým zablokovaním ističov a uzamykaním ističov.

 

Vzájomne mechanicky blokovať je možné dva alebo viac ističov. Mechanické blokovania sú navrhnuté tak, aby v určitý moment mohol byť zapnutý len istič, ktorý bol uvoľnený mechanickým zablokovaním. Ostatné ističe sú zablokované proti zapnutiu. Výsledkom je, že všetky ističe, ktoré neboli uvoľnené, sú bezpečne zablokované vo vypnutom stave.

 

Pomocou zámku sa môže uzamknúť istič 3VA buď vo vypnutej alebo v zapnutej polohe. Istič zamknutý v jednej z polôh už nie je možné ďalej ovládať. Funkcia ističa 3VA nie je uzamknutím ističa v polohe zapnuté (ON) ovplyvnená. V prípade poruchy istič 3VA vybavuje normálne.

 

Ostatné doplnky

Do skupiny ostatných doplnkov spadajú napr. krycie rámy pre presné zakrytie výrezov vo dverách rozvádzača (pre potreby ovládania ističov cez dvere rozvádzača) alebo rôzne montážne adaptéry a sady.

 

Detailný prehľad príslušenstva a jeho parametrov nájdete v katalógu Kompaktné ističe 3VA alebo na webe www.novymodeion.sk.