Vzduchové jističe ARION WL do 6300A

Každý, kdo na jaře roku 2004 navštívil mezinárodní veletrh AMPER 2004, si mohl na stánku OEZ prohlédnout nový vzduchový jistič s obchodním označením ARION WL. Prodej nové řady jističů byl zahájen od října roku 2004. V období mezi prvním představením jističe na veletrhu a zahájením vlastního prodeje byla zpracována katalogová dokumentace, návody k použití, ceník a další dokumenty potřebné pro podporu prodeje.

Jističe ARION WL mají na rozdíl od řady ARION některá konstrukční vylepšení, která obsluze usnadní manipulaci s přístrojem, projektantům nabízí vzhledem k vyšší vypínací schopnosti a více druhům nadproudových spouští širší možnost jejich aplikace.

Největší změnou prošel blok nadproudových elektronických spouští, které mají přehlednější uspořádání ovládacích prvků. K dispozici je celkem 6 typů spouští od nejjednodušší až po nejsložitější s grafickým displejem určené například pro jištění v 5 – vodičové soustavě. Činnost spouště řídí mikroprocesor, který umožňuje široký rozsah redukce jmenovitého proudu až o - 60%. Tvar vypínací charakteristiky se nastavuje otočnými aretovanými přepínači obdobně jako u spouští jističů ARION. Jistič je standardně vybaven elektronickou spouští typu ETU25B. Je to relativně nejjednodušší spoušť s dílčí selektivní nadproudovou spouští, která najde své uplatnění v cca 80% aplikací. Jističe typu ARION WL se používají v jistícím řetězci jako hlavní, protože jsou určeny pro náročnější podmínky v provozu (např. vyšší jmenovité proudy, vyšší vpínací schopnost a vyšší krátkodobý výdržný proud, než lze dosáhnout s kompaktními jističi, popřípadě požadavek 4-pólového provedení jističe). Kromě jedné nejjednodušší nadproudové spouště ETU15B jsou všechny ostatní vybaveny komunikačními tlačítky, pomocí kterých může obsluha jističe snadno zjistit, která z dílčích spouští způsobila vypnutí jističe. Zda impuls k vypnutí dala spoušť tepelná, selektivní zkratová, okamžitá zkratová nebo zemní spoušť. Po odstranění závady je pro další provoz jističe nutné, aby obsluha provedla mechanický RESET tlačítkem nad spouští na čelním panelu ( obdoba „houkačkového tlačítka“ u jističů typu AR ).

Elektronické spouště jsou vybaveny tzv. RETING - PLUG modulem. Tímto modulem ve tvaru kostky, který se vkládá do dutiny spouště, je možné v rámci jedné typové velikosti rozšířit rozsah regulace jmenovitého proudu až na cca 94 % . Je to obdoba výměny proudových transformátorů u jističů ARION.

Výraznou a na první pohled viditelnou konstrukční úpravou je integrovaná klika pro vysunutí jističe ve výsuvném provedení z podvozku. Postup vysunutí z podvozku je znázorněn formou piktogramů na čelním panelu. Další konstrukční změnu doznalo například upevnění pomocných spouští, čímž se zjednodušila montáž v případě jejich dodatečného doplnění.Jističe jsou nabízeny ve třech řadách vypínací schopnosti N, S a H. V řadě H dosahuje vypínací schopnost hodnoty až 100 kA / 440 V.

Při vývoji jističe byl zachován princip stavebnicovosti, takže je možné dokompletovat běžným příslušenstvím (podpěťová spoušť, napěťová spoušť, pomocný spínač, motorový pohon, výsuvné zařízení atd.). Pomocí připojovacích praporců lze přívody pevného i výsuvného jističe změnit na zadní přívod vertikální nebo na přední přívod. Pomocí speciálních připojovacích a montážních sad je možné provést retrofit jističů AR a ARV.

Novinkou nabídky OEZ s.r.o. je asistenční služba servisu u zákazníka před uvedením jističe do provozu. Od ledna 2005 nahradila nová řada jističů ARION WL řadu ARION.