Kalendár akcií

august 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
          1 2
3 4 5 6 06.08.2020 |... (Akce)
6. 08. 2020, 07:00 - 6. 08. 2020, 13:00
06.08.2020 |... (Akce)
6. 08. 2020, 07:00 - 6. 08. 2020, 13:00
7 8 9
10 11 12 13 13.08.2020 |... (Akce)
13. 08. 2020, 07:00 - 13. 08. 2020, 13:00
14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Záskoky zdrojov od OEZ

OEZ dodáva a rieši riadenie záskokových zdrojov viac než 7 rokov. Realizovaných aplikácií s týmto záskokom je niekoľko stoviek. Doteraz ponúkaný automat Modi ZA je určený pre tie najnáročnejšie aplikácie. Automat umožňuje napr. aj diaľkové ovládanie alebo rôzne zakazkové úpravy, pretože je to otvorené riešenie. Nie vždy je, ale potreba automat so všetkými funkciami, ktoré práve Modi ZA ponúka.

Preto sme vyvinuli nový záskokový automat Modi ZB. Ten je určený pre menej náročné aplikácie, kde nie sú potrebné všetky funkcie. Jeho bezpečnosť a komfort ovládania či parametre sú rovnaké.

Katalóg Záskokový automat Modi na stiahnutie

Základné požiadavky na riadenie záskokov zdrojov

Zásadnou požiadavkou je dodávka elektrickej energie s čo najkratšími výpadkami. Vyhodnotenie poruchy zdroja, jeho vypnutie a následné zopnutie druhého zdroja musí prebehnúť, pokiaľ nie je nastavené žiadne oneskorenie, v čo najkratšom čase. Zároveň automat musí zaistiť bezpečnosť prevádzky. Predovšetkým nesmie nikdy dôjsť k zopnutiu oboch zdrojov a žiadny zo zdrojov nesmie byť taktiež zopnutý znovu v prípade, že došlo v obvode k vypnutiu preťažením alebo skratom. Ďalšou požiadavkou je obmedzenie zbytočného prevedenia záskoku v prípade, že dôjde len ku krátkodobým výpadkom alebo poklesom napätia. Taktiež pri obnove napätia na hlavnom alebo záložnom zdroji je nutné počkať, aby nebol zdroj zopnutý v dobe, kedy ešte napätia nie je stabilizované.

Vlastnosti záskokových automatov Modi

Automaty Modi sú určené pre plne automatické riadenie záskokov dvoch zdrojov. Umožňujú aj manuálny režim, kedy spínanie zdrojov riadi obsluha. V prípade, že záložný zdroj je pripravený, sú schopné previesť záskok už od 3 sekúnd. Pre spínanie zdrojov sú použité kompaktné ističe Modeion alebo Arion. Automaty teda pokrývajú aplikácie od 16 do 6 300 A.

Napájanie automatov Modi

Podľa aplikácie je možné vybrať automat s rôznym typom napájania. Automat môže byť napríklad napájaný z aktívneho zdroja, v tomto prípade automat nepotrebuje žiadne ďalšie záložné napájanie. Automaticky sa napájanie v automate prepne podľa toho, z akého zdroja je záťaž napájaná. Po dobu, kedy sú obidva zdroje mimo prevádzky, nie je automat napájaný a nie je možné ho nastavovať a čítať z neho informácie. Automat si však pamätá posledný stav a ako náhle sa na jednom zo zdrojov objaví napätie, tak po dosiahnutí nastavených parametrov zdroj zopne. Pokiaľ aplikácia vyžaduje, aby bol automat aktívny aj pri výpadku obidvoch zdrojov, je možné automat napájať záložným zdrojom.

Bezpečnosť

Ističe, ktoré spínajú zdroje, sú blokované podpäťovými spúšťami. To je najbezpečnejšia možnosť. V prípade, že dôjde napr. k poruche vodiča v ovládacom obvode, zapnutý istič okamžite vypne. Tým je zaistené, že ani v prípade poruchy nie je možné zopnúť obidva ističe a na viac je obsluha okamžite upozornená na túto poruchu. Krátkodobé výkyvy alebo výpadky napätia, na ktoré sú podpäťové spúšte citlivé, sú prepojené napájaním z batérie kondenzátorov, ktorú obsahuje zdroj v automate. Bezpečnosť môže byť ďalej zvýšená použitím mechanického blokovania bovdenom. Automat je možné doplniť o STOP tlačidlo, po jeho stlačení okamžite istič vypne. Automat pomocou návestných spínačov v ističoch kontroluje, či došlo k vypnutiu preťažením alebo skratom. Pokiaľ došlo k vypnutiu jednou z uvedených porúch, automat blokuje zopnutie ističov pokiaľ obsluha nevykoná kontrolu a odstránenie poruchy reset. Reset sa vykonáva ručným natiahnutím motorových pohonov a resetom na riadiacej jednotke.

Záskokový automat Modi ZB

Použitie

Automat Modi ZB je určený najmä pre zálohovanie z generátorov. Je možné ich s určitým obmedzením použiť aj pre zálohovanie z transformátorov. Automat prepína dva zdroje do jednej záťaže, vtedy bez tzv. pozdlžnej spojky. Priorita zdroja je pevne nastavená na prvom (hlavnom) zdroji. V prípade ak je tento zdroj v poriadku, automat vždy prepne záťaž na tento zdroj.

 • Zálohovanie z generátora
 • Spínanie dvoch zdrojov do jednej záťaže
 • Priorita pevne nastavená na prvom, hlavnom zdroji
 • Do 630 A (s ističmi BD250 a BH630)

Prevedenie

Záskokový automat Modi ZB sa dodáva v mechanickom prevedení na dvere rozvádzača. Podľa vlastností aplikácie je možné vybrať medzi napájaním z aktívneho zdroja alebo zo záložného zdroja. Automat umožňuje nastaviť hornú a dolnú medzu napätia a frekvenciu, ktorej prekročenie je považované za poruchu. Vždy je možné diaľkovo signalizovať stav ističov, poruchu na záťaži a zvolenú funkciu automatu. Signalizačné výstupy majú napätie 24 V d.c. a  možné je zaťažiť max. 100 mA. Automat vyšle automaticky signál pre štart generátora v prípade poruchy na hlavnom zdroji.

 • Mechanické prevedenie inštalované na dvere rozvádzača
 • Napájanie
  • z aktívneho zdroja – 230 V a.c.
  • zo záložného zdroja – 24 V d.c.
  • zo záložného zdroja – 230 V a.c
 • Nastavenie kontrolovanej úrovne napätia
 • Signalizácia stavu ističa, poruchy a funkcie

Funkcia

Automat Modi ZB má tri základné funkcie:

 • OFF – automatické riadenie je vypnuté a obsluha môže cez automat zopnúť len hlavný zdroj
 • MAN – automatické riadenie je vypnuté a obsluha môže cez automat zopnúť hlavný alebo záložný zdroj
 • AUT – automatické riadenie je aktívne, prepínanie zdrojov a prípadný štart generátorov je riadený automaticky

Výhody

 • kompletne zapojené a vyskúšané pred expedíciou
 • typovo skúšané
 • vysoká bezpečnosť
 • nie je potreba záložného napájania
 • signál pre štart generátoru

Záskokový automat Modi ZA

Použitie

Automat Modi ZA je určený najmä pre zálohovanie z transformátorov prípadne z generátora. Automat prepína dva zdroje do jednej záťaže alebo do dvoch záťaži, teda s tzv. pozdĺžnou spojkou. Pri automate pre aplikácie bez pozdĺžnej spojky je možné prioritu zdroja nastaviť na prvý alebo druhý zdroj. Zdroje môžu byť aj rovnocenné. Pri rovnocennej priorite zdrojov potom môže byť záťaž trvalo napájaná z prvého alebo z druhého zdroja. V aplikácii s pozdĺžnou spojkou sa nastavuje, či bude vykonaný automatický záskok len za prvý zdroj alebo druhý zdroj. To je možné využíť, pokiaľ transformátory nemajú rovnaký výkon. Pokiaľ majú transformátory rovnaký výkon, je možné nastaviť záskok za obidva zdroje.

Prevedenie

V prvnom rade musíme určiť, či automat bude v aplikácií s alebo bez pozdĺžnej spojky. Automat sa dodáva v mechanickom prevedení na dvere rozvádzača alebo v samostatnej nástennej skrini. Podľa vlastností aplikácie je možné si opäť vybrať medzi napájaním z aktívneho zdroja alebo zo záložného zdroja. Ďalej pri výbere automatu je nutné určiť, aký typ ističov bude riadiť. Pre hľadanie úrovne napätia je možné vybrať z dvoch variant. U prvej varianty je pevne nastavená hranica podpätia, ktorá je vyhodnotená ako porucha zdroja. U druhej varianty je možné dolnú a hornú hranicu nastaviť (± 30 %). Všetky prevedenia signalizujú diaľkový stav ističov, poruchu na záťaži a zvolenú funkciu automatu. Signalizačné výstupy majú napätie 24 V d.c. a je možné je zaťažiť max. 100 mA. Rovnako ako Modi ZB vyšle v prípade záskoku signál pre štart generátora.

Riadenie prepínania

 • dvoch zdrojov do jednej záťaže
 • dvoch zdrojov do dvoch záťaží (s pozdĺžnou spojkou)

Mechanické prevedenie

 • vstavané na dvere rozvádzača
 • v samostatnej nástennej skrini

Ovládanie ističa

 • Modeion BC160, BD250, BH630
 • Modeion BL1000, BL1600
 • Arion WL

Napájanie

 • z aktívneho zdroja – 230 V a.c.
 • zo záložného zdroja – 24 V d.c.
 • zo záložného zdroja – 110 - 230 V a.c/d.c.

Sledovanie napätia zdrojov

 • sledovanie výpadku v jednotlivých fázach
  pevne nastavená úroveň
 • sledovanie podpätia a prepätia
 • nastaviteľné úrovne

Funkcie

Automat pre riadenie dvoch zdrojov do jednej záťaže (bez pozdĺžnej spojky)

 • 0 - Obidva zdroje vypnuté (manuálna funkcia)
 • 1 - Trvalo zapnutý zdroj č. 1 (manuálna funkcia)
 • 2 - Trvalo zapnutý zdroj č. 2 (manuálna funkcia)
 • 3 - Automatický záskok

Automat pre riadenie dvoch zdrojov do dvoch záťaží (s pozdĺžnou spojkou)

 • 0 - Obidva zdroje vypnuté
 • 1 - Trvalo zapnutý zdroj č. 1
 • 2 - Trvalo zapnutý zdroj č. 2
 • 3 - Trvalo zapnutý zdroj č. 1 a pozdĺžna spojka
 • 4 - Trvalo zapnutý zdroj č. 2 a pozdĺžna spojka
 • 5 - Trvalo zopnuté obidva zdroje a pozdĺžna spojka rozopnutá
 • 6 - Automatický záskok

Výhody

 • kompletné zapojené a vyskúšané pred expedíciou
 • typovo skúšané
 • vysoká bezpečnosť
 • nepotrebuje záložné napájanie
 • riadi dva zdroje do dvoch záťaží
 • nastavené priority zdrojov

Porovnanie

Pokiaľ riešite zálohovanie predovšetkým generátorom a ďalšie vlastnosti automatu Modi ZB sú pre aplikáciu vyhovujúce, môžete s výhodou použiť práve tento nový automat. Modi ZB je oproti Modi ZA zhruba o 20 % lacnejší. V tabuľke je porovnanie základných vlastností obidvoch automatov.

  Modi ZB Modi ZA
Elektrické blokovanie x x
Blokovnie opätovného zapnutia do poruchy x x
Transformátor - generátor x x
Transformátor - transformátor - x
Voľba priority zdrojov - x
Riadenie zdrojov do jednej záťaže x x
Riadenie zdrojov do dvoch záťaži (pozdĺžna spojka) - x
BC160 - x
BD250, BH630 x x
BL1000, BL1600 - x
Arion WL - x

Katalog Záskokový automat Modi