Kalendár akcií

november 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 20.11.2019 |... (Akce)
20. 11. 2019, 07:00 - 20. 11. 2019, 13:00
21 21.11.2019 |... (Akce)
21. 11. 2019, 07:00 - 21. 11. 2019, 13:00
22 23 24
25 26 26.11.2019 |... (Akce)
26. 11. 2019, 07:00 - 26. 11. 2019, 13:00
27 27.11.2019 |... (Akce)
27. 11. 2019, 07:00 - 27. 11. 2019, 13:00
28 29 30  

Novinky

Poznáte skutočný stav Vašich prísto?

oez.png Nefunkčný istič nič nechráni, naopak môže byť sám príčinou výpadku prevádzky alebo požiaru! Zabráňte stratám. OEZ teraz každému ponuka – rýchlo a profesionálne riešenie! Ponúkame revíziu, údržbu či náhradu starých prístrojov. Najviac mimoriadne za výhodnejšiu cenu.

 

Nový výpočtový program - Prozik

oez.png Ochranu proti škodám, ktoré môže spôsobiť blesk, ľudia riešia už veľa rokov. Chrániť seba aj svôj majetok je prirodzené. Výpočet riadenia rizika pri všetkých stavbách, kde by mohol blesk okrem iného spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb musí byť vykonaný podľa nového súboru noriem STN EN 62305, konkrétne časti druhej. Numerický výpočet podľa vyššie menovanej normy je pomerne rozsiahly, a tak OEZ vytvoril program, ktorý tento výpočet podstatne urýchli. Výstupom programu je textový súbor obsahujúci výpis nastavených hodnôt, zhodnotenie výsledkov a návrh konkrétneho riešenia ochrany. Tento výstup je použiteľný ako príloha celkového projektu elektro. V tomto článku Vás zoznámime s ovládaním programu a následne s princípom zadávania dát a vyhodnotenia výsledkov nového programu na výpočet rizík Prozik.

 

Prečo vykonávať preventívnu údržbu?

oez.png Vrstva vlhkého alebo inak vodivého prachu môže spôsobiť preskočenie napätia a pokiaľ sa to stane na prívode od transformátora, škody na takomto rozvádzači sú značne vysoké. V niektorých prípadoch môžu tieto straty mnohonásobne prevýšiť hodnotu zničeného rozvádzača. Dopustiť tento stav nikto nechce. Jak tomu predísť?

 

Výber a nastavenie nadprúdových spúšti ističov Modeion

modeion.png Výber a definovanie nastavenie nadprúdovej spúšte je predovšetkým pre projektantov častým úkolom. Preto sme sa rozhodli venovať sa tejto téme po niekoľko rokoch znovu.  

 

Novinky v rozvodniciach a rozvádzačových skriniach Distri

distri.png Rozvodnice a rozváděčové skříně Distri představují ucelenou řadu rozvodnic a rozváděčových skříní, které lze použít v bytových aplikacích, v běžných rozvodech budov infrastruktury i ve velmi náročných průmyslových instalacích. Sortiment Distri je rozdělen do tří základních skupin, které jsou zastřešeny jednotlivými obchodními značkami. Představíme si převážně skupinu DistriTon, ve které proběhly nejvýraznější změny v sortimentu a jenom si připomene již zavedené skupiny DistriSet a DistriBox.

 

Novinky v prepäťových ochranách

minia.png Ako tradične i v tomto roku sa sortiment prepäťových ochrán OEZ rozšíril o ďalšie, technicky vyspelejšie prevedenia. Pokúsime sa Vám ich priblížiť v nasledujúcich riadkoch.

 

Prepäťové ochrany Minia - istenie prepäťových ochrán

Zabezpečenie kontinuity ochrany i kontinuity napájania V jarnom vydaní Spravodaja sme sa zaoberali problematikou pripojenia prepäťových ochrán. Riešili sme umiestnenie prepäťovej ochrany v rozvádzači, dĺžku prívodných vodičov, typy zapojení, prierezy pripojovacích vodičov a pod. Načrtli sme tiež súvislosť medzi prierezom pripojovacích vodičov a maximálnym predradeným istením.