Kalendár akcií

október 2020
Po Ut St Št Pi So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Novinky 2009 - Modulární přístroje Minia - Přepěťové ochrany a ostatní přístroje

Modulární přístroje Minia, které jsme uvedli na trh loni na jaře, již zdomácněly u naprosté většiny uživatelů našich dřívějších jističů LSN. Přinesly nejenom tradiční spolehlivost a širokou dostupnost, ale zaujaly moderním designem celé řady přístrojů. Řadu Minia členíme na tři skupiny - jističe, proudové chrániče a ostatní přístroje. Co nového Vám nabízíme u modulárních přístrojů Minia v roce 2009?

OSTATNÍ PŘÍSTROJE

Tato skupina zahrnuje přepěťové ochrany, instalační relé a stykače, elektrické relé, schodišťové spínače, spínací hodiny, páčkové výkonové spínače, spínače, ovládací tlačítka, světelná návěstí, zvonky a bzučáky, elektrické zdroje, soklové zásuvky, propojovací lišty, připojovací nástavce a rozbočovací svorkovnice. Nabídku jsme rozšířili v přepěťových ochranách schodišťových spínačích a propojovacích lištách.

a) Rozšíření přepěťových ochran

   Ochrana proti přepětí instalací přepěťových ochran začíná být v posledních letech účinným prostředkem k zajištění co nejmenších škod na majetku. Nebezpečná přepětí mohou vznikat z důvodu indukce napětí na vodivých částech při úderu blesku a nebo přechodovými jevy v síti, jako je například spínání velkých zátěží. Riziko škod se zvyšuje na jedné straně nárůstem počtu elektrických zařízení, která „posílají“ do sítě nebezpečná přepětí, na druhé straně dnes běžným použitím elektronických přístrojů, které jsou mnohem citlivější na tato přepětí. Abychom zabránili poškození či dokonce zničení těchto přístrojů, je nutné je před přepětím chránit.

Existuje jednoduché řešení, a tím jsou přepěťové ochrany, které odfiltrují drtivou většinu přepěťových pulzů a tím prodlouží životnost elektronických zařízení ať již jde o LCD televizor, počítač apod. Základní ochranou jsou přepěťové ochrany Minia druhého stupně třídy C (T2)

Ochrana pomocí 2. stupně přepěťových ochran má však z principu omezenou kapacitu proudu, který je schopna svést. Pokud potřebujeme zajistit zároveň ochranu před přepětím vzniklým při úderu blesku, je potřeba základní druhý stupeň doplnit i o stupeň první třídy B (T1). Tato ochrana je nasnadě v případě instalovaného hromosvodu nebo kovových zařízení (např. klimatizace), do kterých není vyloučen úder blesku. Energie takto vzniklých přepěťových pulzů je mnohokrát vyšší než v případě spínacích přepětí a je potřeba volit konkrétní přístroje velice obezřetně.

Potřebujeme-li naopak ochránit i velice citlivá elektronická zařízení a 2. stupeň ochrany není dostačující, je potřeba doplnit tento stupeň ochrany před přepětím i o stupeň třetí, třídy D (T3). Tyto přístroje omezují ještě více energii pulzů a tím zvyšují ochranu na potřebnou úroveň.

Společnost OEZ nabízí všechny tři výše uvedené stupně ochrany. V letošním roce došlo navíc k doplnění nových provedení, která zčásti nahrazují a z části doplňují stávající portfolio přepěťových ochran. Při specifikaci jejich parametrů byl kladen důraz nejen na jednoduchost instalace a obsluhy, ale i na začlenění do stávající řady Minia, co se týče designu. V následujících odstavcích se pokusíme ukázat několik výhod nových provedení.

Kompaktní řešení pro T1, T2, T3

Všechna doplněná provedení přepěťových ochran se skládají ze základny a výměnných modulů. Jsou dodávána provedení pro sítě TN-C a TN-S/TT. Hlavní výhoda kompaktnosti je v tom, že není nutné propojovat lištou jednotlivé jednopólové přístroje. Příslušné propojení je již realizováno ve vlastní základně.

Dva v jednom (T1+T2)

Nově je nabízeno kompaktní řešení (obr.6), které spojuje výhody 1. a 2. stupně ochrany při zachování klíčových parametrů. Jedná se o jiskřiště (1. stupeň) a varistor (2. stupeň) v jedné základně. Dodávají se ve variantách pro TN-C a TN-S/TT sítě.

Tato provedení umožňují vyměnit pouze konkrétní jeden modul, je-li to potřeba, při zachování výhod kompaktního řešení. Není potřeba řešit propojení jednotlivých pólů a tím pádem se stává instalace mnohem pohodlnější a rychlejší.

V-zapojení

Doplněná provedení přepěťových ochran nabízí v 1. stupni a v kombinovaném 1. a 2. stupni díky zdvojeným svorkám i tzv. V-zapojení. Toto umožňuje snížení přepěťové hladiny UP , která ohrožuje následnou instalaci. Při klasickém zapojení je celková velikost UP rovna součtu UP vlastního svodiče a napětí indukovaném na přívodních vodičích. Indukované napětí může v závislosti na sváděném proudu a průřezu vodiče dosahovat hodnot až jednotek kV. V případě V-zapojení instalujeme přepěťovou ochranu tak, že přívodní vodič připojíme na jednu část svorky a vodič, který pokračuje dále do instalace, na druhou část svorky (obr. 7).

Zajistíme tím prakticky nulovou délku přívodních vodičů a tím i nulové indukované napětí. Z pohledu další instalace maximální možné napětí odpovídá přesně UP použitého svodiče a celá následná instalace včetně všech přístrojů je vystavena podstatně menšímu nebezpečí poškození.

Připojení shora i zespodu

Provedení 1. stupně a 1. + 2. stupně lze připojit shora i zespodu při zachování čitelnosti potisku. Jednoduše přístroj otočíme o 180°, vyjmeme moduly a také je otočíme o 180°. Tato výhoda nám dovoluje zapojit přístroj při obou variantách přívodu, aniž bychom se museli touto otázkou zabývat již při návrhu rozváděče.

Závěr

Nepodceňujme význam přepěťových ochran obecně, hrají v našem životě stejně důležitou roli jako například zabezpečení objektu nebo auta. Případná vzniklá škoda může neuskutečněnou počáteční investici několikanásobně převýšit. Nové přepěťové ochrany Minia jsou nejen mnohem jednodušší pro instalaci a údržbu, ale znamenají i vyšší ochranu zařízení i vlastní elektroinstalace.

OEZ_Rozsireni_prepetovych_ochran_2009.jpg 

b) Rozšíření schodišťových spínačů

U nového provedení schodišťového spínače MQC lze nastavit čas od 3 do 60 minut a vypnout světla v době časování. Umožňuje tedy, v porovnání se stávajícími typy schodišťových spínačů MQA, MQB, možnost delší doby svícení a úsporu elektřiny, pokud nechceme nechat svítit osvětlení trvale až do konce nastaveného času.

c) Rozšíření propojovacích lišt

Nové 1 až 4-pólové propojovací lišty S1L, S2L, S3L, S4L s kolíkem jsou určeny zejména pro vzájemné propojování nových proudových chráničů s nadproudovou ochranou OLI, OLE.