qr_code

Náhrada starších typov

 

Náhrady skôr vyrábaných prístrojov je možné rozdeliť do dvoch základných skupín podľa náročnosti realizácie.

 

  1. Náhrady prístrojov do 630 A sú obvykle podstatne jednoduchšie než náhrady ističov väčších menovitých prúdov. Pre tieto prístroje OEZ, s. r. o., pripravil spôsoby náhrad, ktoré zručný elektromontér zvládne vo veľmi krátkom čase.
    V prípade zložitejších náhrad ponúka firma odbornú pomoc formou technickej podpory.
  2. Pre ističe vyšších menovitých prúdov, najmä AR ARV, ponúka OEZ komplexné riešenie formou retrofitu.
  3. Pomôcky pre náhradu ističov BA511Náhrady dříve vyráběných jističů: J2U, J2UX, BA511*39, J2UX75, BA51*39, J2UX75T, J2UX-T, J2Z-T, J2V, J2X, BA51*37, BA51*33, J2R, J2RU, J21U, J2M, J2MR, AMT2, AMT6, J1K50, J1K82, J7KLSF
  4. Náhrady radových poistkových odpínačov: ST6, ST4, LTL
  5. Náhrady poistkových spodkov: JF400, SP, S3PH
  6. Náhrady výkonových poistkových vložiek: PR, PH, PHL
  7. Náhrady poistkových vložiek pre istěnie polovodičov: Z10, FWP, PC, P2, P3, P40