Náhrada starších typov

 

Náhrady skôr vyrábaných prístrojov je možné rozdeliť do dvoch základných skupín podľa náročnosti realizácie.

 

  1. Náhrady prístrojov do 630 A sú obvykle podstatne jednoduchšie než náhrady ističov väčších menovitých prúdov. Pre tieto prístroje OEZ, s. r. o., pripravil spôsoby náhrad, ktoré zručný elektromontér zvládne vo veľmi krátkom čase.
    V prípade zložitejších náhrad ponúka firma odbornú pomoc formou technickej podpory.
  2. Náhrady prístrojov nad 630 A sú to najmä ističe typu AR ARV, OEZ ponúka komplexné riešenie bez nutnosti úpravy rozvádzača.
  3. Pomôcky pre náhradu ističov BA511Náhrady skôr vyrábaných ističov: J2U, J2UX, BA511*39, J2UX75, BA51*39, J2UX75T, J2UX-T, J2Z-T, J2V, J2X, BA51*37, BA51*33, J2R, J2RU, J21U, J2M, J2MR, AMT2, AMT6, J1K50, J1K82, J7KLSF
  4. Náhrady radových poistkových odpínačov: ST6, ST4, LTL
  5. Náhrady poistkových spodkov: JF400, SP, S3PH
  6. Náhrady výkonových poistkových vložiek: PR, PH, PHL
  7. Náhrady poistkových vložiek pre istěnie polovodičov: Z10, FWP, PC, P2, P3, P40