Náhrada starších ističov AR, ARV

Náhrada starších ističov (retrofit) AR, ARV

Čo je to retrofit ?

Retrofit je rychlá a profesionálna náhrada morálne zastaralého ističa bez nutnosti úpravy rozvádzača. Retrofity ističov AR, ARV riešime ako komplexnú službu. Ističe AR, ARV nahrádzame perspektívnymi kompaktnými ističmi Modeion a vzduchovými ističmi ARION WL.

Konzultácia po telefóne

  • Možnosť riešenia náhrad ističov AR, ARV

Varianty retrofitov ističov AR, ARV

  • Varianty náhrad
  • Prehľad

Výmena ističov AR, ARV 

  • Špecifikácia náhrady
  • Projekčná príprava
  • Profesionálna montáž


Vykonávanie retrofitov certifikovanými firmami

Ako nás môžete kontaktovať?

V pracovnej dobe od 7:00 do 15:30
Náhrada ističa AR, ARV
Tel.: 02/49 21 25 09, 0905 908 658
e-mail: servis.sk@oez_com