Certifikácia systému

Spoločnosť OEZ Slovakia spol. s r.o. má zavedený Integrovaný systém riadenia a kvality ISO 9001.