Fakturačné údaje

OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. so sídlom v Bratislave bola založená 1995

Obchodný názov spoločnosti: OEZ SLOVAKIA, spol. s r. o.
Adresa spoločnosti: Rybničná 36c, 831 07 Bratislava
Identifikačné číslo organizácie IČO: 31 405 614
Daňové identifikačné číslo organizácie DIČ: 2020338738
Identifikačné číslo organizácie pre daň IČ DPH: SK 2020338738
Banka: UniCredit Bank
IBAN: SK92 1111 0000 0010 3334 1009
SWIFT: UNCRSKBX

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 9850/B