História

 

Pred privatizaciou

Po privatizácií

1941 Založenie firmy 1994 Vznik OEZ Letohrad, s. r. o., privatizáciou výrobnej časti OEZ Letohrad, prechod do súkromného vlastníctva 
1949 Výstavba závodu v miestach súčasného sídla spoločnosti 1995 Založená dcérska spoločnosť OEZ Slovakia, spol. s r. o., pre výhradný predaj výrobkov na slovenskom trhu 
1952 V názve firmy sa po prvý raz objavujú tri písmená OEZ - 
Orlické elektrotechnické závody
1997 Založená OEZ International, a. s., Praha ako výhradný zástupca OEZ Letohrad, s. r. o., pre zahraničný obchod 
    2001 Zmena názvu spoločnosti z OEZ Letohrad, s r. o., na OEZ, s. r. o. 
      Založenie spoločnosti OEZ Deutschland GmbH
    2002 Vstup do spoločnosti Zkušebnictví, a. s., a Elektrorozvaděče, s. r. o. 
      Predstavenie OEZ Group
    2003 V Poľsku, na Ukrajine a v Rusku založené dcérske spoločnosti OEZ, s. r. o.
    2004 Otvorenie novej administratívnej budovy a školiaceho centra v Letohrade  
    2005 Založenie OEZ EM s.r.o.
      Implementace informačního systému na bázi ORACLE EBS.
      Vyhlášení OEZ nekuřáckou firmou.
    2006 Vstup do elektrodivízie NH Zábřeh, a.s., prostredníctvom OEZ EM s.r.o.
      Prodej většinového podílu ve společnosti Elektrorozvaděče, s.r.o.
      Založení  pro podporu studentů technických oborů.
    Ve skupině Siemens
    2007 Podpísanie zmluvy so strategickým partnerom - skupinou Siemens
    2008 Rozvoj spoločnosti aj jej výrobných kapacít dokladá výstavba dvoch výrobných hál
      Predstavenie rady Modulárních přístrojů Minia
    2009 Zahájena výroba v hale MINIA, ktorá je s 1400 m2 vlastnou výrobnej plochy najväčšou halou v OEZ.
      Na trh uvedený přístroje pro spínání a ovládání Conteo
    2010 Výstavba novej haly pre výrobu vzduchových ističov - prevedenie výroby z Berlína.
      Prestavba a rozšírenie Zkušebny.
    2011 Oslavy 70 rokov od založenia firmy
      Zahájenie výroby v prevadzke Králíky