Vedenie spoločnosti

Konateľka spoločnosti Ing. Otília Ondrušková, PhD.
  otilia_ondruskova_vedenie.jpg
   
   
Vedúci obchodnotechnickej kancelárie Ing.   Martin Cinger
(veľkoobchody, predaj)