O spoločnosti

OEZ

Sme spoločnosťou s viac ako 75 ročnou tradíciou vývoja a výroby nízkonapäťových istiacich prístrojov, firma OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o. pôsobí na elektrotechnickom trhu už od roku 1995. V oblasti istenia elektrických obvodov nízkeho napätia sme komplexným dodávateľom produktov a služieb. Vďaka 10. rokom spojení so spoločnosťou Siemens sme v súčasnosti jedným z najmodernejších výrobných závodov. Spoločnosť OEZ je držiteľom titulu „Bezpečný podnik“ a už po tretíkrát obhájila ocenenie „Podnik podporující zdraví“. Našou celospoločenskou zodpovednosťou z pohľadu energetického manažmentu jasne preukazuje zapojenie do celosvetového projektu EEP¹. Sme aktívni v ochrane životného prostredia a neustále prijímame ďalšie nové opatrenia a projekty v oblasti energetických úspor.

OEZ 4.0

Toto je však možné i vďaka postupnému zavádzaniu prvkov Priemyslu 4.0 do praxe, čo je označenie, ktoré symbolizuje štvrtú fázu priemyslovej revolúcie spočívajúcu v digitalizácii technológie výroby. Každú činnosť prevádzanú na pracoviskách v OEZ riadi a kontroluje počítač. Pracovné operácie začínajú naskenovaním čiarového kódu, ktorý je dnes potlačený na každej významnej pod zostave i na výrobku samotnom. Jedinečná informácia uložená v kóde určuje presný popis toho, čo bude s výrobkom urobené. Počítač vyhodnotí z kódu nielen to, akú ďalšiu operáciu je treba previezť a prípadne aké diely majú byť použité, ale tiež overí komplexnosť operáciách predchádzajúcich, skontroluje ich úspešné dokončenie a zaznamená každé nové užitočné dáta do centrálnej databázy. Tam je po celú dobu životnosti výrobku uložená jeho celá minulosť, kedy a za akých podmienok bol vyrobený. Tieto dáta sú potom kľúčovým zdrojom informácií nielen pre prípad riešenia reklamácií, ale aj pre štatistickú analýzu výrobných procesov a ich efektivity. Výsledky analýz môžu byť najviac použité pre ďalšie zdokonaľovanie výrobných procesov.

OEZ vízia

Vďaka výrobe, ktorá je v OEZ o generáciu ďalej než u mnohých našich konkurentov, môžeme sériovo vyrábať rôzne prevedenia produktov alebo dokonca rôzne produkty na rovnakej linke v rovnaký moment, aby bola narušená plynulosť výroby alebo dokonca kvalita samotných výrobkov. Toto nás ďalej posúva smerom k potrebám našich zákazníkov. Môžeme s hrdosťou stále tvrdiť, že značku OEZ nájdete všade tam, kde sú hlavnými požiadavkami bezpečnosť, kvalita a užívateľský komfort.


 

¹) Energy Efficiency Program (Program energetické náročnosti)