3RA13, 3RA19 Prístroje pre reverzačné spúšťanie

Technická podpora

pracovné dni: 9:00 - 15:00 (CET)

Parametre
Príslušenstvo
Certifikačné značky
Max. menovitý pracovný prúd 95 A
Max. spínaný výkon (AC-3, 400 V, 50 Hz) 45 kW
Menovité napätie ovládacieho obvodu 24 V a.c./d.c., 230 V a.c.
Menovitý kmitočet 50/60 Hz