BH630 Jističe MCCB do 630 A

Technická podpora

捡癯썮₩湤㩩਍ 9:00 - 15:00 (CET)

Parametre
Príslušenstvo
Certifikačné značky
Jmenovitý pracovní proud 250 A, 315 A, 400 A, 500A, 630 A
潮楶썴₩牰捡癯썮₩慮썰璤敩਍ max. 690 V a.c.
Jmenovitý kmitočet 50-60 Hz
整썧犳慩瀠畯뻅瑩慩⠠敲뻅浩猠썰溭湡慩
 䍁㘠〹嘠਍ AC-23B
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost / 230 V 60 kA/100 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost / 400 V 36 kA/65 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost / 500 V 20 kA/35 kA
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost / 690 V 15 kA/20 kA
潮楶썴₡歳慲潴썶₡慺썰溭捡慩猠档灯潮앳₥ 䍁㐠㔱嘠਍ 75 kA/140 kA
Šířka 140 mm
Výška 275 mm
抺慫਍ 105 mm