Kompaktné ističe 3VA

RIEŠENIE PRE JEDNODUCHÉ I PRIEMYSELNÉ  APLIKÁCIE

 Základné delenie ističov vychádza z prevedenia nadprúdových spúští:

Ističe 3VA1 využívajú termomagnetické nadprúdové spúšte a sú určené pre jednoduché aplikácie.

Ističe 3VA2 sú ističe s vyššími technickými parametrami a elektronickými nadprúdovými spúšťami určené do náročnějších aplikácií v priemysle, infraštruktúre a energetike.

  • Kompaktné ističe 3VA sa vyznačujú prediovštkým variabilitou vnútorného  príslušenstva, ktoré je univerzálne pre všetky veľkosti ističov do 1 000 A. Patria medzi ne napríklad  pomocné spínače alebo pomocné spúšte. 
  • S jednou z výhod je voľba ovládania. Ide vybrať medzi motorovým alebo ručným pohonom, ktorý môže byť na ističi umiestnený z čela alebo z boku..
  • Kompletná softvérová podpora a technická podpora zostáva samozrejmosťou.  K dispozícii je taktiež výkresová dokumentácia a návody k použitiu.
  • Ističe ide namontovať do akejkoľvek inštalácie vďaka variabilných pripojovacích sád či  použitím odnímateľného alebo výsuvného zariadenia. 
  • Kompaktné ističe 3VA2 do 1 000 A ďalej ponúkajú elektronické naprúdové spúšte rad   ETU5xx alebo ETU8xx, ktoré sú schopné dátovej komunikácie s nadradeným systémom. Elektronické naprúdové spúšte radu  ETU8xx sú navaic vybavené integrovanou funkciou merania. 
  • Vďaka možnosti kombinácie ističov a chráničov modulu dochádza k výraznému zvýšeniu bezpečnosti osôb a majetku. Okrem užívateľského komfortu je kľúčovou výhodou dostupnosť, bezpečnosť a ochrana vašich inštalácii, osôb a majetku. 

Možnosť rýchlej a jednoduchej náhrady skôr vyrábaných prístrojov pomocou sád pre náhradu.

Pre viac informácií navštívte  www.novymodeion.sk