Spúšťače motora

Spúšťače motora SM

 

Spúšťač motora je určený k zapnutiu, zaisteniu trvalého chodu motora, vypnutiu napájania motora a zaistenie ochrany proti skratu a preťaženiu. Najčastejšie obsahuje tri hlavné části: spínací mechanizmus, ochranu proti nadprúdu a ochranu proti skratu.

Spúšťače motorov v rade Conteo odpovedajú dvom normám ČSN EN 60 947-2 (Spínacie a riadiace prístroje nízkeho napätia) a ČSN EN 60 947-4-1 (Spínacie a riadiace prístroje nn – elektromagnetické stykače a spúšťače motorov).

/uploads/oez/files/ow/4695-web_cz_sk_ua.jpg