Vzduchové jističe a odpínače Arion WL

Vzduchové ističe ARION WL

 

Vzduchové ističe ARION WL sú určené na istenie a menej časté spínanie elektrických zariadení až do 6300 A. Vďaka svojej robustnosti ľahko zvládajú vysoké výkony. Sú vybavené množstvom blokovacích zariadení ako na ochranu pred neoprávnenou manipuláciou, tak na ochranu pracovníkov obsluhy a údržby. Ističe majú širokú ponuku nadprúdových spúští a príslušenstva. Preto sa môžu používať v zložitých prevádzkach. Pred uvádzaním do prevádzky Vám je k dispozícii naša asistenčná služba. Ističe jednoducho a profesionálne riešia náhrady starších ističov AR a ARV bez úprav rozvádzača.

/uploads/oez/files/ow/2198-web_cz_sk_en_de_ru_es_hu_pl_ua_ro.jpg