Kontakty a informácie

Servis

Peter Popovič - 0905 908 658, 02/49212509

info.sk@oez_com

Predaj

02/49 21 25 13, 02/49 21 25 15, 02/49 21 25 16

predaj.sk@oez_com

Regionálni technickí zástupcovia

Zapadoslovenský region

Andrej Hozlár - andrej.hozlar@oez_com, +421 905 747 735

František Bezúr - frantisek.bezur@oez_com, +421 907 782 294

Stredoslovenský region

Jozef Hudec - jozef.hudec@oez_com, +421 917 566 769

Milan Bugáň - milan.bugan@oez_com , +421 917 566 770

Východoslovenký region

Štefan Kmec - stefan.kmec@oez_com, +421 907 720 921