Prevencia porúch

retrofity8.jpg

Konzultácie po telefóne alebo v mieste inštalácie

  • Nastavenie, skompletizovanie a preventívna údržba na prístrojoch v prevádzke.
  • Postupy a plánovanie údržby.

Asistenčné služby pri uvádzaní zariadenia do prevádzky

(predovšetkým ističov ARION WL a Modeion)

retrofity9.jpg

Diagnostika prístrojov

  • Revízia mechanických častí a ich opotrebovanie.
  • Nastavenie a funkcie elektronických spúšti pomocou špeciálnych testerov.

Údržba prístrojov

  • Mechanické nastavenie.
  • Výmena opotrebovaných dielov a celkové vyčistenie ističa.
  • Technické posúdenie stavu prevádzkovaných rozvádzačov a prístrojov, návrh na ich údržba alebo modernizácia.

(O priebehu a výsledku diagnostiky a údržby je vystavený protokol.)

Kontakt

Tel.: 02 / 49 21 25 09
E-mail: servis.sk@oez_com (servisni.sluzby.cz@oez_com)