Výpočtový program Prozik

prozik_230x.png Výpočtový program Prozik slúži k výpočtu a riadeniu rizika strát vzťahujúcich sa ku stavbe vzniknutých v dôsledku úderu blesku (podľa STN EN 62305-2). Jednoduché prostredie umožňuje rýchle vyplnenie potrebných dát. Výstupom programu je textový súhrn zadaných hodnôt, vypočítané výsledky a návrh konkrétnych prepäťových ochrán pre siete nn 230/400 V.

Vlastnosti verzie 2.39

 • Oprava prípustnej hodnoty rizika R3 podľa normy

Zmeny vo verzii 2.3.

 • Oprava zobrazenia strát
 • Aktualizácia izokeraunické mapy SR
 • Export súpis prístrojov aj pre Office 365
 • Aktualizácia prístrojov
 • Oprava cudzojazičných prekladov
 • Oprava východiskového nastavenia strát
 • Oprava formátu čísiel vo výstupe
 • Oprava nastavenia hodnoty hmotnej škody (Lf) u strát na ľudských životoch v závislosti na typu budovy.
 • Doplnené aktuálne produkty radu  domových prístrojov Minia.
 • Doplnené medzivýsledky do výstupu.
 • Zmena voľby siete.
 • Pridaný panel konečných výsledkov rizík.
 • Oprava vplyvu SPD pre ekvipotencionálne pospojovanie výpočtu
 • Oprava načitania LPL u chránenej budovy z projektu
 • Oprava zobrazenia pripojených inžinierskych sieti k susednej budove
 • Oprava generovania výstupu,kde zberná plocha siete má format desatineho čísla
 • Výpočet na základe platného znenia STN EN 62305-2:2013-05
 • Drobné zmeny v nastavení a výpočte v súvislosti so zmenou normy.
 • Pridanie možnosti uloženia 100 rôznych profilov užívateľa – nie je nutné vypĺňať opakovane údaje o autorovi projektu.

Obsiahnuté v minulých verziách 1.0x

 • Voľba jazyka (čeština, slovenčina, angličtina, ruština).
 • Možnosť pracovať v jednom jazyku a generovať výstup v inom jazyku.
 • Automatický návrh prepäťových ochrán v závislosti na type budovy a hladine ochrany pred bleskom LPL.
 • Zadané aj vypočítané dáta prezentované prostredníctvom prehľadného výstupu, ktorý by mal byť použitý ako príloha celkového projektu elektro.
 • Súpiska prístrojov vrátane exportu do XLS.
 • Možnosť pripojenia až 30 rôznych zariadení / systémov.
Registračný kód
Softwarová podpora
Otázky a odpovede
Školenie Prozik

Registračný kód

Registračný kód je kľúč k odomknutiu niekoľkých funkcií výpočtového programu Prozik. Bez zadania registračného kódu nemôžete vo výpočtovom programe Prozik:

 • Ukladať projekty.
 • Exportovať dáta projektu (exportovať dáta do MS Word/ WordPad).

Registračný kód je možné získať v Modrej planéte. 


Na stiahnutie

pdf Manual Prozik

Manual k výpočtovemu programu Prozik ktorý slúži k výpočtu a riadeniu rizika strát vzťahujúcich sa ku stavbe vzniknutých v dôsledku úderu blesku (podľa STN EN 62305-2). Jednoduché prostredie umožňuje rýchle vyplnenie potrebných dát. Výstupom programu je textový súhrn zadaných hodnôt, vypočítané výsledky a návrh konkrétnych prepäťových ochrán pre siete nn 230/400 V.


exe Vypočtový program Prozik.exe

Výpočtový program Prozik slúži k výpočtu a riadeniu rizika strát vzťahujúcich sa ku stavbe vzniknutých v dôsledku úderu blesku (podľa STN EN 62305-2). Jednoduché prostredie umožňuje rýchle vyplnenie potrebných dát. Výstupom programu je textový súhrn zadaných hodnôt, vypočítané výsledky a návrh konkrétnych prepäťových ochrán pre siete nn 230/400 V.


zip Vypočtový program Prozik.zip

Výpočtový program Prozik slúži k výpočtu a riadeniu rizika strát vzťahujúcich sa ku stavbe vzniknutých v dôsledku úderu blesku (podľa STN EN 62305-2). Jednoduché prostredie umožňuje rýchle vyplnenie potrebných dát. Výstupom programu je textový súhrn zadaných hodnôt, vypočítané výsledky a návrh konkrétnych prepäťových ochrán pre siete nn 230/400 V.