3-pól > Pre ističe vrátane nadprúdových spúští | OEZ