3-pól, pevné prevedenia > Ističe so zberačovým pohonom | OEZ