OEZ (https://www.oez.sk/)

Odborné semináre 2023

Máme pre vás pripravený program plný užitočných zaujímavostí z oblasti prístrojov nízkeho napätia. Na odborných prednáškach vám naši produktoví špecialisti poskytnú praktické informácie pre projektovanie, montáž a obsluhu prístrojov.  

Hosťom na tohtoročných odborných seminároch bude pán Tibor Hanko (viceprezident SEZ-KES) s prednáškou fotovoltické inštalácie (okrem seminára v Košiciach).

Vo výstavných priestoroch môžete vidieť množstvo produktov. Ku každej téme z prednášky bude pripravená aplikácia prístrojov, ktorú nájdete na paneloch a v rozvádzačoch. Tradične si budete môcť vyskúšať vybrané prístroje aj v aplikačných kufroch.

 

Program

9.00  Prezentácia, prehľad sortimentu
9.15

Produkty na meranie a komunikáciu s väzbou na energetický management

  • Nové prístroje s meraním energie.
  • Príklad riešenia v administratívnej budove.
  • Praktická ukážka výstupu dát na mobilných zariadeniach.
  • Unikátne oblúkové ochrany AFDD s komunikáciou, ktoré zobrazujú príčinu ich vypnutia.
10.00  Prestávka s občerstvením
10.15

Prehľad noviniek pre prácu s kompaktnými ističmi 3VA a základné pravidlá pre nastavenie rôznych parametrov ich nadprúdových spúští

  • Ako pracovať s novou dokumentáciou kompaktných ističov.
  • Správne nastavovanie nadprúdových spúští ističov a ich odlišností.
  • Ukážky, ako sú testované ističe 3VA1 a ističe 3VA2 vo výrobe.
  • Ako pracovať s ističmi 3VA v Sichri.
  • Praktické ukážky nastavenia inteligentných nadprúdových spúští.
11.15 Prestávka s občerstvením
11.35

Koordinácia ističov, chráničov, prepäťových ochrán, AFDD podľa súboru noriem STN 33 2000 a návrh rozvádzačov podľa noriem STN EN 61439.

 • Čo by ste mali vedieť ohľadne prístrojov zo súboru noriem STN 33 2000.  
 • Ktoré chrániče sa nemôžu používať v SR a prečo?
 • Správna voľba chráničov - bezpečné vypnutie vs. nežiadúce vypínanie.
 • Kam inštalovať/neinštalovať oblúkové ochrany AFDD a ako sa testujú?
 • Súhrn nových požiadaviek na DC rozvádzače fotovoltických elektrární.
12.10

Fotovoltické inštalácie - prednášajúci pán Tibor Hanko

 • Najčastejčie chyby pri realizácii inštalácií.
 • Ochrana samočinným odpojením od zdroja na DC strane.
 • Ktoré chrániče použiť v inštaláciách.
 • (prednáška okrem mesta Košice)
12.50 Ukončenie seminára

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

 1. Kliknete na vybrané miesto nižšie.
 2. Pokračujte kliknutím na tlačidlo "Prihlásiť sa na odborný seminár".
Košice

Miesto konania: Congress hotel Centrum Košice, Južná trieda 2/A
Termín konania: 29.5.2023

Prihlásiť sa na odborný seminár

Odborné semináre 2023 - Košice

Banská Bystrica 

Miesto konania: Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1
Termín konania: 30.5.2023

Prihlásiť sa na odborný seminár

Odborné semináře 2023 - Zlín

Nitra 

Miesto konania: Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre, Trieda A. Hlinku 2
Termín konania: 31.5.2023

Prihlásiť sa na odborný seminár

Odborné semináře 2023 - Nitra

Trenčín

Miesto konania: Piano Club, Pod Sokolice 6575      
Termín konania: 1.6.2023

Prihlásiť sa na odborný seminár

Odborné semináře 2023 - Plzeň

Bratislava

Miesto konania: HOTEL COLOR, Pri Starom mýte 1
Termín konania: 2.6.2023

Prihlásiť sa na odborný seminár

Odborné semináře 2023 - Ústí nad Labem