Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou, typ AC > LMF - Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou (6 kA) | OEZ