Typ AC > OLE - Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou do 40 A (6 kA) | OEZ