Typ AC > LFE - Prúdové chrániče do 80 A (6 kA) | OEZ