Veľkosť 800 A > 3VA2...-.M.3.-0AA0 - Istenie motorov | OEZ