OEZ (https://www.oez.sk/)
Nový Modeion Nové riešenie pre Vaše projekty. viac

Výroba a vývoj nízkonapäťových istiacich zariadení.

viac

Zoznámte sa s hodnotami našej spoločnosti

viac

Aké boli semináre 2024?

viac

Nová generácia vzduchových ističov 3WA 

viac

Nové rozvodnicové skrine RZE

viac

Služby a servis

OEZ Servis

Spektrum služieb, ktoré zaisťuje útvar servisných služieb, pokrývá celý život prístrojov dodávaných našou firmou. Vybudovali sme ich na poznatkoch z každodennej praxe a na skúsenostiach Vás, našich zákazníkov.

Servis OEZ ponúka asistenčnú službu pri uvádzaní našich prístrojov do prevádzky. Ďalej revízie ističov, preventívnu údržbu, retrofity skôr vyrobených prístrojov a záručný a pozáručný servis.

Viac

OEZ Softwarová podpora

Naša spoločnosť systematicky aktualizuje softwarovú podporu svojich produktov. Rozšírený a aktualizovaný bol výpočtový program Sichr a Konfigurátor OEZ. Nájdete tu aj novú verziu sád výkresov OEZ-CAD a aktualizované databázy pre projekčné programy. Nezabudli sme ani na podporu e-shopov.

Viac

OEZ Technická podpora

Poskytujeme technickú podporu k svojim produktom a službám. Rozsiahle technické informácie týkajúce sa produktov a systémov, návody, manuály a 3D výkresy nájdete v našej produktovej časti stránok. V prípade ďalších technických otázok kontaktujte našich pracovníkov na technickej podpore.

Viac

O spoločnosti

 
OEZ s.r.o.

Sme spoločnosťou s viac ako 75 ročnou tradíciou vývoja a výroby nízkonapäťových istiacích prístrojov. V oblasti istenia elektrických obvodov nízkého napätia sme komplexným dodávateľom produktov a služieb.

 
OEZ v premenách doby

Firma OEZ SLOVAKIA oslavila v roku 2020 už 25 rokov svojej existencie. Naša materská firma OEZ Letohrad v roku 2021 oslavuje 80 rokov od svojho vzniku. V dobe vzniku, kedy ešte pod názvom Elektrotechnické závody, a.s., skôr Wágner a spol. začínala výrobu s triciatimi zamsstnancami, sa v súčasnej dobe počtom okolo 1600 zamestnancov zaradila medzi najväčšie firmy v regióne.