OEZ (https://www.oez.sk/)

Výpočtový program Sichr

Výpočtový program Sichr slúži k návrhu a kontrole lúčových sietí TN-C , TN-C-S a IT sietí bez vyvedeného stredného vodiča v všetkých obvyklých napäťových hladinách. Program v sebe zahŕňa databázy istiacich a spínacích prvkov, prúdových chráničov a zvodičov prepätia z produkcie OEZ, ďalej potom otvorené databázy transformátorov a silových káblov.

Program funguje v prostredí Windows 10 a novšom.

Otázky a odpovede

POTREBUJETE PORADIŤ S PROGRAMOM SICHR?

Máte v Sichri problémy s vkladaním káblov a ich následnou editáciou?

Problém spôsobuje príliš aktívna činnosť antivirového programu AVG. Pokiaľ Vášmu AVG zakážete kontrolovať adresár C:\Program Files (x86)\OEZ a C:\Users\MenoVášhoProfilu\OEZ\Sichr (nastavením výnimky v pokročilých nastaveniach) bude problém vyriešený. Túto záležitosť sme už konzultovali so zákazníckou podporou AVG, kde sme dostali prísľub, že výnimku pre program Sichr štandardne nastavia s ďalšou aktualizáciou programu AVG.

Softwarová podpora

SOFTWAROVÁ PODPORA

Výpočtový program Sichr
Tel.: +421 249 212 566
E-mail: sw.podpora.sk@oez.com
Verzie programu

VERZIE VÝPOČTOVÉHO PROGRAMU SICHR

Zverejňovanie verzií výpočtového programu Sichr

Verzie programu Sichr

Termín uvedenia

Vlastnosti verzie 23

 • Zavedená možnosť zobrazenia informácií Zsv > 2/3 Zs
 • Zverejnené obmedzujúce a I2t charakteristiky 3VA ističov
 • Pridané moduly menovitého prúdu pre ističe 3VA2 a Arion WL
 • Na inštaláciu už nie sú potrebné administrátorské práva
 • Aktualizovaný sortiment výrobkov
 • Pridané zariadenia Minia s komunikáciou 5SL60..., 5SV60... a poistky s komunikáciou 3NA32...
apríl 2023 

Vlastnosti verzie 22

 • Pridané poistkové odpájače 3NP1
 • Pridaná séria MiniaMini
 • Pridané ističe LTP a LTS
apríl 2022 

Vlastnosti verzie 21

 • Pridané nové produkty
 • Rozšírený výber počtu zoskupených obvodov v (rúrkovom) uzemnení zo 6 na 20
 • V súvislosti so zrušením ČSN 33 2000-4-473 bola požiadavka v Sichri na použitie nehorľavých prepážok medzi paralelnými káblami nahradená požiadavkou na ich samostatné istenie
 • Pri klonovaní nosníka s prechodom 3f-1f sa striedajú fázy L1, L2, L3
apríl 2021 

Vlastnosti verzie 20.00

 • Pridané kompaktné ističe a 3VA odpínače vrátane ochranných modulov
 • Pridaná položka ponuky "Opakovať posledný výber" na rýchle opätovné vloženie toho istého prvku
 • Pridaná položka 2/3 Zs pre revíznych technikov (Zs(m) = 2/3 Zs podľa ČSN 33 2000-6 ed.2 / IEC 60364-6:2016, článok D.6.4.3.7.3)
 • Pridanie jednožilových káblov vo vzduchu vo zväzkoch v jednej vrstve tesne
marec 2020 

Vlastnosti verzie 19.00

 • Doplnené nové produkty
 • Rozšírená voľba počtu zoskupených obvodov v (trubkách) zemi zo 6 na 20
 • V súvislosti so zrušením ČSN 33 2000-4-473 bola v Sichri požiadavka na použitie nehorľavých prepážok medzi paralelnými káblami nahradené výzvou k ich samostatnému isteniu
 • Pri klonovaní lúčov prechodom 3f-1f sa striedajú fázy L1, L2, L3
marec 2019 

Vlastnosti verzie 18.03

 • vykonané ďalšie drobné vylepšenia, opravené drobné chyby
jún 2018 

Vlastnosti verzie 18.02

 • vykonané ďalšie drobné vylepšenia, opravené drobné chyby
jún 2018 

Vlastnosti verzie 18.01

 • facelift panela nástrojov
 • sprehľadnený panel voľby káblov
 • vzájomne oddelené voľby uloženia kábelov v zemi a v trubkách v zemi
 • pridané tlačidlá pre jednoduché vytvorenie nového vlastného káblu, transformátora a generátora
 • aktualizovaný sortiment prúdových chráničov
 • vykonané ďalšie drobné vylepšenia, opravené drobné chyby
máj 2018 

Vlastnosti verzie 18.00

 • aktualizované všetky jazykové mutácie manuálu k programu
 • pri prúdových chráničoch OLE a OLI doplnené hodnoty Icu podľa EN 60947-2
 • zvodiče SJB-50E doplnené aj do trojfázovej siete TN-C i TN-S
 • doplnené transformátory Siemens
 • doplnené generátory Applipower
marec 2018 

Vlastnosti verzie 17.00

 • zavedený systém jednoduchej aktualizácie programu na jedno kliknutie
 • zavedené spúšte oblúkovej ochrany
 • doplnené ističe Arion WL veľkosť II, Icu = 130 kA
 • aktualizovaný sortiment zvodičov prepätia, doplnené zvodiče SJB-50E
 • doplnené naskúšené hodnoty kaskádovania ističov LVN s poistkami gG
 • doplnené transformátory Siemens TUMETIC a GEAFOL 22/0,42 a 22/0,40 kV
marec 2017 

Vlastnosti verzie 16.02

 • Odstránené drobné chyby.
október 2016 

Vlastnosti verzie 16.01

 • Skrátená odozva programu na kliknutie myšou.
 • Doplnená možnosť vloženia informačného bodu do schémy s údajmi o napätí a prúdoch.
 • Po opätovnom spustení programu po nekorektnom ukončení sa obnoví rozpracovaný súbor.
 • V "Osobných nastaveniach" je po novom možné prepísať pojem "Zbernice" napríklad na "Prípojnice".
 • Opravené problémy s tlačou na niektorých počítačoch.
 • Odstranené chybné chybové hlásenia pri určitom zapojení nadprúdového relé.
máj 2016 

Výpočtový program Sichr 16.00

 • Do ponuky vedení zaradené prípojnicové systémy Sivacon.
 • Doplneny prúdové chrániče LFN s charakteristikami G a S.
 • Doplnené odpínače MSN.
 • Aktualizovaný manuál (verzia 2016).
 • V režime Impedancia doplnený údaj R(50V/5s) - maximálny odpor pospojovania podľa STN 33 2000-4-41 ed.2, 411.3.2.6 a 415.2.2
 • Keď je požadovaný výpis Ik" za obmedzujúcim prístrojom, vypisuje sa po novom tiež
 • Vylepšené pridávanie vlastných transformátorov, generátorov a káblov do databáze.
marec 2016 

Výpočtový program Sichr 15.01

 • Aktualizovaný sortiment Varius, Minia
 • Odstranené niekteré nedostatky predchádzajúcich verzií
máj 2015
Výpočtový program Sichr 15.00
 • súpis materiálu na úvodnej strane je po novom propojený s Konfigurátorom OEZ, umožňuje konfigurovať prístroje, zostaviť podklady pre objednávku a zrátať cenu
 • doplnené nadprúdove relé a stýkače Conteo
 • aktualizovaný sortiment Minia
 • aktualizovaný sortiment Varius
 • súčasťou programu je nový manuál v elektronickej podobe
apríl 2015
Výpočtový program Sichr 14.01
 • doplnené tlačidlo „Opraviť“ pre rychlejšiu editáciu prvkov
 • doplnená možnosť jednoduchšej zmeny menovitého prúdu poistky bez nutnosti znovu vyberať poistkový odpínač
 • funkcia „Uložiť ako...“ do iných formátov ako OEZ sa po novom vykonáva tiež voľbou "Export" z hlavného menu
jún 2014
Výpočtový program Sichr 14.00
 • doplnená možnosť použiť ako zdroj napájana generátor
 • zavedená možnosť nahradiť vyhodnotenie impedančnej slučky hlásením, že "Ochrana automatickým odpojením od zdroja nie je požadovaná"
 • zavedená možnosť nahradiť vyhodnotenie selektivity hlásením, že "Selektivita istenia nie je požadovaná"
 • zjednotenie hlavičky na všetkých listoch projektu
február 2014
Výpočtový program Sichr 13.11
 • Doplnený prehľad parametrov a výpočtov
 • Doplnená možnosť zobraziť zoznam materiálov vo formáte tabuľky.
 • Doplnená možnosť exportu do XLS súboru.
 • Doplnená možnosť zobrazenia do tabuľky s iným usporiadaním parametrov pre jednoduché kopírovanie.
 • Doplnená možnost zobraziť panely nastavených nadprúdových spúští s vypínacími charakteristikami použitých ističov. Zobrazenie je vo formáte HTML s aktívnym obsahom na začiatku.
 • Doplnená možnosť tlačiť panely nastavených nadprúdových spúští s vypínacími charakteristikami použitých ističov.
 • Aktualizovaný sortiment prepäťových ochrán.
 • Doplnená databáza transformátorov.
august 2013
Výpočtový program Sichr 13.00
 • Poistkové vložky PV10 nahradené poistkovými vložkami PVA10.
 • Odpínače OPV nahradené odpínačmi OPVA a OPVP.
 • Doplnená spúšť SE-BD-0160-DTVE.
 • Na úvodnej stránke je zoznam materiálu po novom v jednom stĺpci.
 • Červená farba pre označenie predpísaného času vypnutia 5 s bola nahradená farbou zelenou.
 • Tlačiť je možné priamo do PDF súboru.
 • Obrázky je možné ukladaťaji ve formáte JPG.
február 2013
Výpočtový program Sichr 12.01
 • doplnené poistky PNA a PHNA
 •  zmena označenia parametrov ističov Modeion (IR, tR, Ii, Isd, tsd)
 • opravené vkládanie AlFe lan
máj 2012
Výpočtový program Sichr 12.00
 • doplnené uloženie G a upresnené uloženie F pre jednožilové káble vo vzduchu
 • v sieti TN-S umožnené pripojenie trojfázových spotrebičov bez vyvedeného stredného vodiča (motory) pomocou štvoržilových káblov
 • rozšírené možnosti istenia spínačov a prúdových chráničov proti skratu pred prístrojom a proti preťaženiu za ním
 • sprehľadnené dialógové okno pre výber ističov radu Modeion
ferbuár 2012
Výpočtový program Sichr 11.02
 • doplnené Ariony veľkosti I s Icu = 85 kA / 400, 500 V, 66 kA / 690 V
 • doplnené Ariony veľkosti I s In = 2000 A
október 2011
Výpočtový program Sichr 11.01
 • doplnené päťižilové medené a hliníkové káble 95 a 120 mm2
 • tlačový dialog si pamätá posledné nastavenie
 • opravené vkládaní zdroja do siete TN 220/380V
 apríl 2011
Výpočtový program Sichr 11.00
 • doplnené prúdové chrániče zložené z BC160+RCD
 • doplnená možnosť znížiť maximálnu teplotu káblov pre horľavé prostredie (typicky na 120 °C)
 • jednoduchšie vkladanie zvodičov prepätia
 • optimalizovaná rýchlosť výpočtu prehľadu parametrov a výpočtov
 • doplnený preklad menu do bulharčiny
 • aktualizovaný manuál vo formátu pdf úučasťou programu, k dispozícii aj v tlačenej forme
február 2011
Výpočtový program Sichr 10.01
 • doplnené transformátory s rôznymi napätiami nakrátko
 • OLFI a OLFE premiesteny do skôr vyrábaných prístrojov
 apríl 2010
Výpočtový program Sichr 10.00
 • zavedený nový režim Ekonomická optimalizácia prierezu kábla
 • zvýšený maximálny počet lúčov z 50 na 500 (nefunguje na W95 a W98)
 • aktualizovaný sortiment prúdových chráničov a zvodičov prepätia
 • doplnená databáza transformátorov SGB, BEZ
 • v prehľade parametrov a výsledkov doplnené oddelenie lúčov dvojitou čiarou
 marec 2010
Výpočtový program Sichr 9.01 marec 2009
Výpočtový program Sichr 9.00 február 2009
Výpočtový program Sichr 8.00 marec 2008
Výpočtový program Sichr 7.00 január 2007
Výpočtový program Sichr 6.10 január 2006
Výpočtový program Sichr 6.01 máj 2005
Výpočtový program Sichr 6.00 január 2005
Výpočtový program Sichr 5.02 august 2004
Výpočtový program Sichr 5.01 máj 2004
Výpočtový program Sichr 5.00 február 2004
Výpočtový program Sichr 4.03 január 2003
Výpočtový program Sichr 3.00 január 2002
Výpočtový program Sichr 2.00 január 2001
Výpočtový program Sichr 1.21  júl 2000  
Výpočtový program Sichr 1.20 jún 2000
Výpočtový program Sichr 1.10   január 2000

 

Ke stažení

Prenosná verzia