OEZ (https://www.oez.sk/)

Školenia

Preškolíme vás v oblastiach, ktoré dobre poznáme zo svojej každodennej praxe. Vyberte si školenie, ktoré vás oboznámi s praktickými informáciami a novinkami v elektrotechnickom odbore, rovnako ako s potrebnými teoretickými základmi.

Navštívte semináre s účasťou OEZ

Počas najbližších týždňov sa budete môcť stretnúť s odborníkmi OEZ na niekoľkých špecializovaných seminároch organizovanými našimi partnerskými agentúrami.