OEZ (https://www.oez.sk/)

Odborné semináre, školenia, prezentácie

Odborné semináre

Odborné semináre 2024

Pripravili sme si pre vás inšpiratívny program plný užitočných informácií z oblasti prístrojov nízkeho napätia.

Viac informácií k registrácii nájdete tu

Školenia, akcie s účasťou OEZ

Školení, akcie s účasťou OEZ

Preškolíme vás v oblastiach, ktoré dobre poznáme zo svojej každodennej praxe. Vyberte si školenie, ktoré vás zoznámi s praktickými informáciami a novinkami v elektrotechnickom odbore, rovnako ako s potrebnými teoretickými základmi.

Navštívte akcie s účasťou OEZ

Behom najbližších týždňov sa budete môcť stretnúť s odborníkmi OEZ na niekoľkých špecializovaných akciách:

Názov akcie
Miesto konania
Termín

ELEKTROTEC  2024

Senec

8. 2. 2024

ELEKTROTEC  2024 

Košice

15. 2. 2024

56. konferencia elektrotechnikov Slovenska

Bratislava

13. - 14. 3. 2024Prezentácie

Prezentácie

Veľmi si vážime našich zákazníkov. Preto je pre nás dôležité byť s nimi v kontaktu nielen telefonicky alebo prostredníctvom emailom, či servisnej linky, ale zakladáme si predovšetkým na osobných vzťahoch. 

Jednou z foriem osobného stretávania sú už tradičné prezentácie pre zákazníkov na veľkoobchodoch po celom Slovensku. Zákazníci tu majú možnosť prediskutovať sa zástupcovia OEZ rôzne otázky, pripomienky, možnosti použitia našich prístrojov a tiež si ich fyzicky „vyskúšať“.

My naopak získavame cennú spätnú väzbu a poznatky z praxe, na základe ktorých môžeme svoje prístroje a služby neustále vylepšovať k spokojnosti tých, ktorí s nimi pracujú a poznajú ich najlepšie.

Súčasťou prezentácie je i bohaté občerstvenie.