OEZ (https://www.oez.sk/)

Kompaktné ističe 3VA

Inšpirované našimi zákazníkmi…

Kompaktné ističe 3VA zaručujú bezpečnosť, flexibilitu a hospodárne použitie v nízkonapäťových rozvodoch. Okrem užívateľského komfortu je kľúčovou výhodou dostupnosť, bezpečnosť a ochrana vašej inštalácie, osôb a majetku.

Predstavenie kompaktných ističov 3VA

Základné delenie ističov vychádza z prevedenia nadprúdových spúští:

Ističe 3VA1 využívajú termomagnetické nadprúdové spúšte a sú určené pre jednoduché aplikácie.

Ističe 3VA2 sú ističe s vyššími technickými parametrami a elektronickými nadprúdovými spúšťami určené do náročnejších aplikácií v priemysle, infraštruktúre a energetike.

 

Ističe 3VA1

Technické riešenie ističov 3VA1 spĺňa požiadavky na spoľahlivosť a dokonalú ochranu. Ističe 3VA1 využívajú termomagnetickú nadprúdovú spúšť a sú určené pre jednoduché aplikácie.
 

Ističe 3VA2

Kompaktné ističe 3VA2 sú ističe s vyššími technickými parametrami a elektronickými nadprúdovými spúšťami určené do náročnejších aplikácií v priemysle, infraštruktúre a energetike.

Kľúčové vlastnosti ističov 3VA

01

Kompaktné ističe 3VA sa vyznačujú predovšetkým variabilitou vnútorného príslušenstva, ktoré je univerzálne pre všetky veľkosti ističov do 1 000 A. Patria medzi ne napríklad pomocné spínače alebo pomocné spúšte. 

02

Jednou z výhod je voľba ovládania. Je možné vyberať medzi motorovým alebo ručným pohonom, ktorý môže byť na ističi umiestnený z čela alebo z boku.

03

Kompletná softwarová podpora a technická podpora zostáva samozrejmosťou. K dispozícii je rovnako výkresová dokumentácia a návody k použitiu.

04

Ističe je možné namontovať do akejkoľvek inštalácie vďaka variabilite pripojovacích sád či použitím odnímateľného alebo výsuvného zariadenia.

05

Kompaktné ističe 3VA2 do 1 000 A ďalej ponúkajú elektronické nadprúdové spúšte radu ETU5xx alebo ETU8xx, ktoré sú schopné dátovej komunikácie s nadradeným systémom. Elektronické nadprúdové spúšte radu ETU8xx sú naviac vybavené integrovanou funkciou merania

06

Vďaka možnosti kombinácie ističa a chráničového modulu dochádza k výraznému zvýšeniu bezpečnosti osôb a majetku. Okrem užívateľského komfortu je kľúčovou výhodou dostupnosť, bezpečnosť a ochrana vašej inštalácie, osôb a majetku

Použitie

Ističe 3VA sú k dispozícii v 1pólovom až 4pólovom prevedení (1pól a 2pól iba pre veľkosť 3VA11 160 A). Sú konštruované pre menovité prúdy 16 - 1600 A a menovité napätie až 690 V AC v závislosti na veľkosti prevedenia a radu.

 

 

Kompaktný istič 3VA1116-3EF36-0AA0 pre jednoduché aplikácie

Kompaktný istič 3VA2225-5HN32-0AA0 pre náročnejšiu aplikáciuKompaktné ističe 3VA1

Predstavenie kompaktných ističov 3VA

Technické riešenie ističov 3VA1 spĺňa požiadavky na spoľahlivosť a dokonalú ochranu. Rad 3VA1 využíva termomagnetickú nadprúdovú spúšť (alebo bi-metal) a sú určené pre jednoduché aplikácie.

 

 

Katalóg 3VA

Kľúčové vlastnosti typu 3VA1

 • termomagnetické nadprúdové spúšte
 • 1pólové až 4pólové prevedenie v závislosti na veľkosti
 • vypínacia schopnosť 16 kA ÷ 110 kA v závislosti na veľkosti
 • pevné, odnímateľné a výsuvné prevedenie v závislosti na veľkosti
 • vhodné pre AC i DC aplikácie
 • bez korekcie menovitého prúdu pre teploty do + 50°C
 • jednotná platforma príslušenstva pre všetky ističe 3VA1

Kompaktné rozmery

Ističe 3VA1 majú montážnú hĺbku 70 mm a kryt veľkosti 45 mm predurčuje ističe 3VA1 o veľkosti 100, 160 a 250 A k ochrane káblov a vedenie v oblasti infraštruktúry. Pre tieto aplikácie existuje široká škála príslušenstva, k dispozícii sú napr. adaptéry pre montáž na „U“ lišty, rovnako ako bočné chráničové moduly a bočné motorové pohony.

Termomagnetické nadprúdové spúšte

Základným ochranným prvkom je termomagnetická nadprúdová spúšť (bi-metal). Skladá sa z tepelnej spúšte pre ochranu proti preťažením a z magnetickej spúšte, ktorá chrání inštaláciu pri nadprúde a skrate. Obe spúšte sú navzájom nezávislé.

Termomagnetické nadprúdové spúšte sú základné nadprúdové spúšte pre ochranu proti preťaženiam a skratom v jednoduchých aplikáciách. Používajú sa v sieťach striedavého prúdu, 400Hz aplikáciách a v aplikáciách s jednosmerným prúdom. 

Kompaktné ističe 3VA2

Sofistikované riešenie pre zložitejšie aplikácie 

Prevedenie 3VA2 sa vyznačuje vyššími technickými parametrami a elektronickou nadprúdovou spúšťou. Je určené do náročnejších aplikácií v priemysle a energetike. Rad 3VA2 spĺňa všetky požiadavky na vysokú kvalitu a bezpečnosť pre ochranu motorov, spúšťačov a generátorov.  

 

Katalóg 3VA

 

Ističe 3VA2 sú navrhnuté tak, aby spĺňali tie najvyššie požiadavky...

 • vysoká vypínacia schopnosť
 • selektivita    
 • dátová komunikácia
 • integrovaná funkcia merania

Kľúčové vlastnosti typu 3VA2

 • elektronické nadprúdové spúšte
 • 3pólové a 4pólové prevedenie
 • vypínacie schopnosti 55 kA ÷150 kA (v závislosti na veľkosti)
 • pevné, odnímateľné a výsuvné prevedenie
 • vysoká selektivita pri pomere menovitých prúdov 1:2,5
 • dátová komunikácia pre nadprúdové spúšte radu ETU5xx a ETU8xx    
 • integrovaná funkcia merania v nadprúdových spúšťach radu ETU8xx
 • jednotná platforma príslušenstva naprieč všetkými ističmi

Elektronická nadprúdová spúšť (ETU)

Ističe 3VA2 sú vybavené dvoma druhmi prúdových transformátorov. Transformátory s feromagnetickým jadrom slúži ako zdroj energie pre napájanie elektronickej spúšte a Rogowského cievky pre presné meranie prúdu. Každý z oboch druhov transformátorov má optimálne vlastnosti pre svoj konkrétny účel. Vďaka vysokej presnosti merania prúdu je istič 3VA2 vhodný pre meranie výkonu/energie. Okrem toho je možné jemnejšie nastavenie monitorovania prúdu zemných porúch.

Elektronické nadprúdové spúšte poskytujú nasledujúce ochranné funkcie:

 • ochranu proti preťaženiu – tepelná spúšť L
 • krátkodobé oneskorenie ochrana proti skratu – selektívna spúšť S    
 • ochranu proti skratu – skratová spúšť I
 • ochranu N-vodiča proti preťaženiu a skratu N
 • ochranu proti rozdielovým prúdom voči zemi – zemná ochrana G

Kompaktné ističe 3VA27

Ističe 3VA27 sa delia podľa prevedenia:

Pevné prevedenie

 1. oblasť s prednými / zadnými prívodmi
 2. svorkovnice pomocných obvodov
 3. elektronická nadprúdová spúšť (ETU)
 4. signalizácia stavu kontaktov zapnuté / vypnuté
 5. tlačidlo pre mechanické zapnutie
 6. tlačidlo pre mechanické vypnutie
 7. signalizácia stavu naťahovacieho mechanizmu
 8. páka pre ručne natiahnutie mechanizmu

Výsuvné prevedenie

 1. výsuvné zariadenie
 2. istič vo výsuvnom prevedení
 3. pripojovacie miesto hlavných prívodov
 4. kľuka pre vysúvanie / zasúvanie
 5. blokovacie tlačidlo (stlačiť pred zmenou polohy ističa)
 6. otvor pre kľuku
 7. signalizácia polohy ističa
 8. posuvné koľajnice
 9. spodné izolačné kryty
 10. horné izolačné kryty
 11. zaisťovacia páka