OEZ (https://www.oez.sk/)

DBO Rozvodnice

Rozvodnice DBO sú rozvodnicové skrine DistriTon do 198 modulov osadené modulárnymi prístrojmi Minia do 63 A. Obsahujú ističe LTE, LTN, chrániče LFE, LFN a ďalšie prístroje Minia. Majú typové označenie DBO-RZA, DBO-RZB, DBO-RZG, DBO-RZI.

OEZ s.r.o. ako pôvodný výrobca rozvodníc DBO poskytuje výrobcom rozvodníc podklady k ich vlastnej výrobe rozvodníc DBO. Rozvodnice DBO sú skúšané podľa STN EN 61439-3 Rozvádzače nízkeho napätia časť 3 Rozvodnice určené na obsluhu laikmi. Preto výrobca rozvodníc nemusí vykonávať náročné skúšky predpísané touto normou. Rozvodnice DBO boli tiež overené podľa tejto normy na EZÚ Praha.

 

Pri použití rozvodníc DBO je možné zdarma jednoducho získať:

  • overenie oteplenia vrátane typového označenia
  • podklady pre protokol o kusovej skúške
  • podklady pre charakteristiky rozhraní
  • návrh štítku osadené rozvodnice
  • vyhlásenie o zhode

K získaniu podkladov musíte prejsť ďalšie stránky:

1. Vzory kompletne vyplnenej dokumentácie rozvodníc DBO
2. On-line školenie na montáž rozvodníc DBO
3. Najčastejšie otázky a chyby
4. Registrácia na rozvodnice DBO pre výrobcu rozvádzačov

 

K získaniu podkladov pokračujte na stránku:
1. Vzory kompletne vyplnenej dokumentácie DBO rozvodníc