OEZ (https://www.oez.sk/)

História

OEZ v premenách doby

História elektrotechnickej výroby v Letohrade

Firma OEZ Letohrad oslavuje v roku 2021 už 80 rokov svojej existencie. V dobe vzniku, keď ešte pod názvom Elektrotechnické závody, a.s., skôr Wágner a spol. začínala výrobu s tridsiatimi zamestnancami, sa v súčasnej dobe počtom okolo 1600 zamestnancov zaradila medzi najväčšie firmy v regióne. Svoj život s ňou spojili už celé generácie obyvateľov Letohradu a blízkeho okolia. Vďaka tomu sa pre väčšinu zamestnancov stal OEZ akousi druhou rodinou, čo sa pozitívne prejavuje v prístupe k vlastnej výrobe.

Za dobu svojej existencie prešiel závod OEZ mnohými reorganizáciami, danými zmenou spoločenských pomerov i meniacich sa potrieb vlastného podniku. K zoštátneniu prišlo už v r. 1945. Podnik bol začlenený do n.p. MEZ Olomouc. Pracovalo tu cez 100 zamestnancov. Po r. 1948 prišlo k začleneniu do n.p. MEZ Postřelmov. Skratka OEZ - Orlické elektrotechnické závody – sa po prvý krát objavuje v r. 1952.  Vznikol samostatný n.p.  Nebola to ale posledná zmena, už v r.1958 je OEZ opäť začlenený  k n.p. MEZ Postřelmov a názov podniku zmenený na závod Petra Jilemnického. Návrat k názvu OEZ Letohrad n.p. a k opätovnému osamostatneniu prišlo za dlhých deväť rokov, v roku 1967. Potom už nasledujú : zmena názvu na k.p. (1981) a s.p. (1990) a nakoniec po privatizácií v r. 1994 vzniká OEZ Letohrad s.r.o. V priebehu ďalších osem rokov sú zakladané dcérske spoločnosti v okolitých štátoch. Pre súčasnú dobu je najvýznamnejšou podpísanie zmluvy a začlenenie do skupiny Siemens. Stalo sa tak v r. 2007.

Svoju osobitú históriu má tiež výrobný program OEZ. V dobe vzniku podniku sa tu vyrábali poistky a vypínače, ale tiež súčiastky pre zbrojný priemysel Nemecka. Po vojne bol výrobný program ovplyvnený výrobným zámerom firiem, zlúčených do spoločného n.p. A tak okrem soklových ističov, poistkových soklov a poistiek sa firma podieľala aj na takej výrobe, ako je napríklad výroba kočíkov, kovového nábytku a dokonca i rozstrekovačov močovky.

Prapradedom dnešných ističov boli bimetalové a deiónové ističe, ich výroba sem bola prevedená z MEZ Postřelmov a ČKD Praha v roku 1950. Vlastná konštrukcia – kataraktový istič J1K – bol zavedený do výroby v r. 1955.  Dodnes slúži svojmu účelu  v mnohých chatách a chalupách.

Výroba ističov stala nosným programom, OEZ dokázal produkovať tiež širokú škálu ďalších výrobkov, majúcich s ističmi a vôbec s elektrotechnikou pramálo spoločného. Boli to napríklad brzdy lyžiarskeho viazania, plastové modely lietadiel, kovové modely vláčikov alebo filtroventilačné zariadenie pre armádu.

V sedemdesiatych rokoch sa výroba domových ističov presunula do slovenského závodu SEZ Krompachy. Presunom výroby ističov AMT a AR začala v OEZ éra stredných a veľkých ističov.

V osemdesiatych rokoch tak mal OEZ v ponuke ucelený rad kompaktných ističov od 12,5 A do 1000 A, a k tomu naviac vzduchový istič AR do 2500 A. V 90-tých rokoch sa OEZ – ako jedna z mála firiem na svete, presadila výrobou veľmi rýchlych poistiek typu P50 pre istenie polovodičov. V týchto rokoch sa tiež do OEZ vracia výroba prístrojov domového rozvodu, počnúc licenčne vyrábaných malých ističov LSF, cez vlastnú konštrukciu ističov LSN a LPN, až po istič LTE, uvedeným na trh v apríli 2015. Ale to je už v dobe, kedy je dôsledne uplatňovaná myšlienka „OEZ ako líder výroby stredných a veľkých ističov pre celú skupinu Siemens“. Preto už v r. 2010 bola do OEZ prevedená z Berlína výroba vzduchových ističov do 6300 A. V r.2014 bola zahájená výroba kompaktných ističov 3VA1 a 3VA2, ktoré boli vyvinuté na základe vzájomnej spolupráci konštrukčných tímov OEZ a Siemens.

História OEZ začínala v prízemnej budove Wagnerového závodu, postavenej na predmestí Letohradu. Neskôr sa budova využije ako odborná škola pre budúcich pracovníkov OEZ. Nové priestory firmy, ktoré sú umiestené na výjazde z Letohradu, umožňujú rozširovanie plochy podniku takmer neobmedzene. A tak dnes nájdete v areáli firmy nie jednu výrobnú halu, ale tiež napríklad galvanizovňu, lisovňu plastov, nástrojáreň, skúšobňu, závodnú kuchyňu a vlastnú plynovú kotolňu. Dynamický rast výroby podnecuje ďalší rast areálu podniku, vznikajú nové výrobné a nevýrobné priestory a vzhľadom k strategickým cieľom firmy je zrejmé, že táto „expanzná politika“ ešte v OEZ nepovedala svoje posledné slovo.

 

Pred privatizáciou

Po privatizácii

1941 Založenie firmy 1994 Vznik OEZ Letohrad s.r.o. privatizácia výrobnej časti OEZ Letohrad s. p., majiteľmi je šesť českých občanov.
1949 Výstavba závodu v miestach súčasného sídla spoločnosti. 1995 Založená dcérska spoločnosť OEZ Slovakia, spol. s r.o. pre výhradný predaj výrobkov na slovenskom trhu.
1952 V názve firmy sa po prvý krát objavujú tri písmena OEZ
Orlické elektrotechnické závody
1997 Založená OEZ International a.s., Praha, ako výhradný zástupca OEZ Letohrad s.r.o. pre zahraničný obchod.
    2001 Zmena názvu spoločnosti z OEZ Letohrad s.r.o. na OEZ s.r.o.
      Založenie spoločnosti OEZ Deutschland GmbH.
    2002 Vstup do spoločnosti Zkušebnictví, a.s. a Elektrorozvaděče, s.r.o.
      Predstavenie OEZ Group
    2003 Poľsku, na Ukrajine a v Rusku založené dcérske spoločnosti OEZ s.r.o.
    2004 Otvorenie novej administratívnej budovy OEZ s.r.o. a školiaceho centra
    2005 Založenie OEZ EM s.r.o.
      Implementácia informačného systému na bázi ORACLE EBS.
      Vyhlásenie OEZ nefajčiarskou firmou.
    2006 Vstup do elektrodivíze NH Zábřeh, a.s., prostredníctvom OEZ EM s.r.o.
      Predej väčšinového podielu v spoločnosti Elektrorozvaděče, s.r.o.
      Založenie nadačného fondu BUDOUCNOST pre podporu študentov technických oborov.
   

V skupine Siemens

    2007 Podpísanie zmluvy so strategickým partnerom - skupinou Siemens.
    2008 Rozvoj spoločnosti a ich výrobných kapacít dokladá výstavba dvoch výrobných hál.
      Predstavenie radu Modulárnych přístrojů Minia t
    2009 Zahájená výroba v hale MINIA, ktorá je s 1400 m2 vlastnou výrobnou plochou najväčšou halou v OEZ.
      Na trh uvedený přístroje pro spínání a ovládání Conteo
    2010 Výstavba novej haly pre výrobu vzduchových ističov - presťahovaná výroby z Berlína.
      Prestavba a rozšírenie Skúšobne.
    2011 Oslava 70 rokov od založenia firmy
      Zahájenie výroby v prevádzke Králíky
    2012 Navyšovanie produkcie v Králíkách.
      Vznik novej časti skúšobne (Letohrad).
    2013 Presun výroby zo Žamberka do Králik.
      Dokončenie druhej etapy výstavby vývojovej skúšobne.
    2014 Zahájenie výroby novej generácie kompaktných ističov Siemens 3VA1/3VA2.
      Vybudovanie nového Siemens návštevníckého centra (Letohrad).