OEZ (https://www.oez.sk/)

O nás

OEZ SLOVAKIA

OEZ Slovakia pôsobí na slovenskom trhu od roku  1995.  Naša spoločnosť oslavuje v tomto období  25. výročie na slovenskom trhu. Sme trhovo orientovaná spoločnosť a snažíme sa starostlivosť o zákazníka stavať na popredné miesto. Jedným zo základných cieľov je distribúcia výrobkov do rôznych segmentov v rámci celého Slovenska. Ďalej poskytujeme technické poradenstvo, technické špecifikácie, semináre, webináre, školenia pre rôzne segmenty. V oblasti istenia elektrických obvodov nízkeho napätia sme komplexným dodávateľom produktov a služieb. Náš tím sa skladá z obchodno-technických manažérov orientovaných na jednotlivé regióny Slovenska, ktoré sú podporované našim servisným pracoviskom, ďalej tím tvoria referenti predaja, referenti skladu a administratívni pracovníci.

Spoločnosť zameriava svoje činnosti v oblasti pôsobenia na životné prostredie znižovaním negatívnych vplyvov na životné prostredie.

OEZ Slovakia, spol. s.r.o je dcérskou spoločnosťou OEZ ,s.r.o Letohrad, ktorá je súčasťou  globálnej spoločnosti Siemens AG od roku 2007. Vďaka spojeniu so spoločnosťou Siemens už 14 rokov  je OEZ ,s.r.o. v súčasnosti jedným z najmodernejších výrobných závodov.

Ako celok OEZ sme držiteľom titulu  „Bezpečný podnik“ a už po tretíkrát  má OEZ  ocenenie „Podnik podporujúci zdravie“. Našou celospoločenskou zodpovednosťou z pohľadu energetického manažmentu jasne poukazuje zapojenie do celosvetového projektu EEP¹. Sme aktívni v ochrane životného prostredia a neustále prijímame ďalšie nové opatrenia a projekty v oblasti energetických úspor.

OEZ 4.0

Významné je postupné zavádzanie prvkov Priemyslu 4.0 do praxe, čo je označenie, ktoré symbolizuje štvrtú fázu priemyslovej revolúcie spočívajúcu v digitalizácii technológie výroby. Každú činnosť prevádzanú na pracoviskách v OEZ riadi a kontroluje počítač. Pracovné operácie začínajú naskenovaním čiarového kódu, ktorý je dnes potlačený na každej významnej pod zostave i na výrobku samotnom. Jedinečná informácia uložená v kóde určuje presný popis toho, čo bude s výrobkom urobené. Počítač vyhodnotí z kódu nielen to, akú ďalšiu operáciu je treba previezť a prípadne aké diely majú byť použité, ale tiež overí komplexnosť operáciách predchádzajúcich, skontroluje ich úspešné dokončenie a zaznamená každé nové užitočné dáta do centrálnej databázy. Tam je po celú dobu životnosti výrobku uložená jeho celá minulosť, kedy a za akých podmienok bol vyrobený. Tieto dáta sú potom kľúčovým zdrojom informácií nielen pre prípad riešenia reklamácií, ale aj pre štatistickú analýzu výrobných procesov a ich efektivity. Výsledky analýz môžu byť naviac použité pre ďalšie zdokonaľovanie výrobných procesov.

OEZ správní budova

OEZ - výroba Arion - ilustrační foto

OEZ vízia

Vďaka výrobe, ktorá je v OEZ o generáciu ďalej než u mnohých našich konkurentov, môžeme sériovo vyrábať rôzne prevedenia produktov alebo dokonca rôzne produkty na rovnakej linke v rovnaký moment a nebude narušená plynulosť výroby alebo dokonca kvalita samotných výrobkov. Toto nás ďalej posúva smerom k potrebám našich zákazníkov. Môžeme s hrdosťou stále tvrdiť, že značku OEZ nájdete všade tam, kde sú hlavnými požiadavkami bezpečnosť, kvalita a užívateľský komfort.

Rozsah činností OEZ: Vývoj, výroba a obchod v odbore ističov a poistiek NN, nástrojov, foriem a jednoúčelových strojov a zariadení.


 

Sme členom

Slovenský elektrotechnický zväz - komora elektortechnikov Slovenska

¹) Energy Efficiency Program (Program energetické náročnosti)