OEZ (https://www.oez.sk/)

Certifikácia

Certifikáty produktov sa vzťahujú ku každému jednotlivému produktu a sú súčasťou jeho katalógového listu v sekcii Produkty

CERTIFIKÁCIA SYSTÉMU

Spoločnost OEZ Slovakia spol. s r.o. má zavedené Integrovaný systém manažérstva kvality ISO 9001 a enviromentálneho manažerstva ISO 14001.

Na stiahnutie