OEZ (https://www.oez.sk/)

Nové rozvodnicové skrine RZE

Aktuálne uvádzame na trh nové skrine RZE z radu DistriSet v bielej farbe RAL9016, ktoré preferuje väčšina zákazníkov. Skrine RZE sú vhodné pre osadenie modulárnymi prístrojmi, kompaktnými ističmi 3VA, poistkovými odpínačmi 3NP1 a ďalšími prístrojmi do nominálneho prúdu 400 A a k zostaveniu elektromerových rozvádzačov. Používajú sa v bytových domoch, infraštruktúre, administratívnych budovách alebo i v menších priemyselných objektoch. Pokiaľ si vyberiete variantu s požiarnou odolnosťou a dymotesnosťou, môžete ich umiestniť aj do únikových priestorov.

Zapustené a nástenné prevedenie skrine RZE

Rozvádzač pre únikové cesty s požiarnou odolnosťou a dymotesnosťou (EI30S) osadený prístrojmi do 400 A

Elektromerové skrine sa hodia hlavne do bytových domov. Skrine RZE môžu obsahovať od 2 do 15 elektromerových miest využiteľných pre fakturačné meranie. Vane pre elektromery a prijímače HDO sú prispôsobené požiadavkám všetkých distribútorov v SR (ZSD, SSD a VSD). AJ v plne osadenej skrini elektromermi zostáva dostatok miesta pre hlavné istenie v nemeranej časti aj miesto pre svorkové bloky alebo osadenie prístrojov v meranej časti. Najčastejšie zostavy elektromerových skríň nájdete v katalógu Distri na stranách C38 až C41 alebo v Konfigurátore OEZ.

Pre upevnenie prístrojov je nutné skrine RZE vybaviť modulárnym systémom. Tento sofistikovaný systém je veľmi variabilný. Pri inštalácií môžete využiť niekoľko druhov líšt, elektromerových vaní a krytov.

K jednoduchému výberu komponentov pre kompletizáciu skríň RZE odporúčame využívať software Konfigurátor OEZ, ktorý vás prevedie konfiguráciou všetkých komponentov a nakoniec vytvorí súpis všetkých položiek k zostaveniu žiadanej skrine. Niektoré zostavy elektromerových skríň v ňom sú prednastavené. 

Prednastavená konfigurácia pre 2 elektromery

Podrobné informácie nájdete v časti C katalógu Rozvodnicové a rozvádzačové skrine Distri.

Mohlo by vás zaujímať: