OEZ (https://www.oez.sk/)

Konfigurátor OEZ

Konfigurátor OEZ je program pre jednoduchý výber jednotlivých výrobkov vrátane ich príslušenstva a zostavenie podkladov pre objednávku. Po načítaní ponukových cien z platného cenníku je výstupom aj ponuková cena vybratého tovaru.

Doplnok konfigurátora - aktuálnu verziu cenníka získate po prihlášení do Modrej planéty.

Program pracuje v prostredí Windows 10.

Softwarová podpora

Konfigurátor OEZ
Tel.: +421 249 212 555
E-mail: sw.podpora.sk@oez.com

Ke stažení