OEZ (https://www.oez.sk/)

Compliance HelpDesk - Tell us

Horúca linka „„Tell Us“ slúži na bezpečné nahlásenie porušenia pravidiel BCG, 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v 13 jazykoch, online alebo telefonicky. Nahlásenia je možné robiť aj anonymne.

Linka „Tell Us“ môže byť použitá zamestnancami a manažmentom, ako aj zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími zainteresovanými stranami. Všetky údaje poskytnuté v správe, alebo telefonicky sa uchovávajú na zabezpečených serveroch v Nemecku. Všetok nahlásený obsah a nahlásenie porušenia pravidiel spracúva výlučne a interne spoločnosť Siemens.

Interní informátori spoločnosti Siemens sú chránení špeciálnymi predpismi, ktoré chránia informátorov, ktorí podľa dobrej viery hlásia v dobrej viere. Upozorňujeme, že úmyselné hlásenie nepravdivých informácií je v mnohých krajinách zakázané zákonom.

Okrem horúcej linky „Tell Us“ je v spoločnosti Siemens vždy k dispozícii Siemens Ombudsperson na hlásenie porušenia právnych predpisov.